جدیدترین پیام سعدی

 

جدیدترین پیام سعدی

 

پیام سعدی به دختران

.
.
.
.
.
.
.
.

Laughing


چو دیگر نباشد امیدی به شوی// زگهواره تا گور دانش بجوی!!


ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده