اصول شيک پوشي

 

اصول شيک پوشي

 

اغــلـب افــراد در انــتــخـاب لـبـاسـي کـه مـنـاسـب جـثــه آنـها بوده و همچـنـيـن چـگـونـگي سـت کـردن آنـهـا دچـار سردرگمي مي باشنـد. در زيـر بـه اصـول کـلـي انتـخاب و هماهنگ کردن لباسها با يکديگر ميپردازيم.

 

? همواره لباسي را بپوشيد که کاملا اندازه شما باشد.

 

? پوشيدن لباسهاي بزرگ تنها اندام شما را اغـراق آمـيـز تـر جـلوه داده و آنـها را پنهان نميکند.

 

? بيشتر سعي کنيد تنها در زماني که کمر باريکي داريد از کمر بند استفاده کنيد.

 

? پارچـه هـاي سـنگين مانـند پـشمـي، بافـتني و چرمي شما را سنگين وزن تر جلوه ميدهند.

 

? پارچه هاي سبک وزن مانند کتان، نخي شما را لاغر تر جلوه ميدهند.

 

? رنگهاي تيره شما را لاغر تر و کوچک تر ميکنند.

 

? رنگهاي روشن شما را بزرگتر و حجيم تر ميکنند.

 

? لباسهاي بالا تنه و پايين تنه يکرنگ شما را لاغر تر جلوه ميدهند.

 

? لباسهاي بالا تنه و پايين تنه با رنگهاي متفاوت شما را بلند قد تر ميکند.

 

? لباسهاي يقه بلند گردن را کوتاه تر ميکند.

 

? گردن بند کوتاه نيز گردن را کوتاه تر ميکند.

 

? روسـري کـه به سـمت پـايين آويزان شـده باشد، قـد شما را بلند تر جلوه ميدهد.

 

? خالکوبي پـيـرامـون گـردن و روي شــانـه هـا سبـب چهار شانه تر شدن شما ميگردد.

 

? لـبـاس بـا خطوط افقي شما را چاق تـر و بـا خـطـوط عمودي شما را لاغر تر جلوه ميدهـد.

 

 

بـراي لاغر تر و بلند قد تر بنظر رسيدن نکات زير را رعايت کنيد:

 

-لباسهاي کاملا اندازه بپوشيد لباسهاي خيلي کوچـک و خيلي بزرگ تنها شما را چاق تر نشان ميدهند.

- لباسهاي يکدشت يکرنگ بپوشيد. تـرجيـحا يـکرنـگ از سر تا نوک پا.

-از پـوشيـده لبـاسـهاي با طرح برجسته و پارچـه هـاي زمخت خود داري کنيد.

- لباسهاي تيره رنگ با پارچه هاي نازک و نرم بپوشيد.

- شلوار را در ناحيه کمر بالا بياوريد نه پايين تر.

- کراوات با پهناي متوسط پوشيده و حتما طول آن تا کمر برسد.

-از پوشيدن لباسهاي با نقش و نگار شلوغ خودداري ورزيد.

- لباس با طرح راه راه عمودي بپوشيد.

- از داشتن ملزومات بيش از حد خود داري کنيد.

-کفش پاشنه بلند به پا کنيد.

 

 

براي کوتاه تر و چاق تر بنظر رسيدن نکات زير را رعايت کنيد:

 

- لباسهاي با رنگ متفاوت بپوشيد.

-رنگهاي روشن و پر رنگ بپوشيد.

- کراوات پهن تر بپوشيد.

- لباسهاي چند لايه به تن کنيد.

-کفش بدون پاشنه و ظريف بپوشيد.

- شلوار تمام قد بپوشيد.

- از پوشيدن لباسهاي سرتاسر يکرنگ بپرهيزيد.

- لباس با طرح راه راه عمودي و کراوات باريک نپوشيد.

 

 

? چگونه ست کنيم

 

- رنگ جوراب بايد همرنگ و يا تيره تر از شلوار باشد.

- رنگ کمربند با رنگ کفش بايد يکسان باشد.

- کـت و شلـوار خــاکستـري و سرمه اي با کفش مشکي، و کـت و شـلـوار قـهـوه اي و زيتوني با کفش قهوه اي ست است.

-نکات ست کردن لباس براي زنان...

 

? زنان قد بلند

 

ـ از کمر بند پهن استفاده کنيد.

ـ از دامن خيلي کوتاه و خيلي بلند پرهيز کنيد.

ـ بهتر اسـت پـيـراهن خـود را داخـل شـلـوار و دامـن تــو بگزاريد تا خط عمودي کمرتان نمايانتر گردد.

ـ لباس نقش دار و طرح خطوط افقي بپوشيد.

ـ دامن بلند و يا دمپا گشاد بپوشيد.

ـ لباسهاي سر تا پا يکرنگ نپوشيد.

ـ از گردنبند و گوشواره کوچک استفاده نکنيد.

ـ کيف دستي کوچک حمل نکنيد.

ـ شلوار راسته بپوشيد.

ـ تاپ نپوشيد.

ـ کـفش پاشنه بلند نپوشيد و از کفـش انـدکـي لـژ دار استفاده کنيد.

 

 

? زنان قد کوتاه و ريز نقش

 

ـ لباس با طرح راه راه افقي نپوشيد.

ـ از لباس هـاي رنگارنـگ، ملزومات بــزرگ و شلوار دمـپا گشاد و يا پاچه هاي تا شده استفاده کنيد.

ـ دامن کوتاه با نقش و نگار بزرگ نپوشيد.

ـ لبـاس هـاي يـکرنـگ و شـلوار راســته و لباس تــنـگ و ملزومات کوچک استفاده کنيد.

ـ خطوط عمودي و لباسهاي يقه هفت بدن را کشيده تر ميکنند.

ـ کفش کمي نوک تيز بپوشيد.

ـ کفش پاشنه بلند بپوشيد.

ـ از کمر بند باريک استفاده کنيد.

 

 

? زنان چاق

 

ـ لباسهاي يکدست يکرنگ بپوشيد.

ـ از کت و ژاکت بلند با دکمه هاي باز استفاده کنيد.

ـ از روسري شالي استفاده کنيد.

ـ گردنبند دراز شما را لاغر تر ميکند.

ـ کفش پاشنه بلند بپوشيد.

ـ لـبـاس يقه هفت و قلبي شکل، گـردن را کشـيـده تـر ميکند.

ـ ژاکت بلند بدون اپل بپوشيد.

ـ لباسهاي تيره رنگ بپوشيد.

 

 

? نکات ست کردن لباس براي مردان...

 

? مردان قد بلند

 

ـ لباسهاي يکدست يکرنگ نپوشيد.

ـ لباسها و شلوارهاي زيپدار نپوشيد.

ـ کـت و شـلوار بـا خـطـوط راه راه بـا خـطـوط عـمــودي و کراوات باريک و ژاکت که طولش تا روي کمر است نپوشيد.

 

 

? مردان قد کوتاه

 

ـ کفش بوت و ساق بلند نپوشيد آنها شما را قد بلندتر نميکنند.

ـ شلوار پاچه کوتاه و يا پاچه تا شده نپوشيد.

ـ لباس آستين دار به تن کنيد.

ـ از نقش و نگار عمودي راه راه عمودي و شلوار راسته و کراوات باريک استفاده کنيد.

 

 

? مردان لاغر

 

ـ کراوات باريک و پيراهن و يا تيشرت يقه هفت نپوشيد.

ـ لباسهاي براق و با خطوط عمودي و چسبان نپوشيد.

ـ کت و شلوار اپل دار بپوشيد.

ـ شلوار بگي بپوشيد.

ـ پلوور حجيم و يقه اسکي بپوشيد.

 

 

? مردان چاق

 

ـ ژاکت اپل دار نپوشيد.

ـ کراوات زرق و برق دار نزنيد.

ـ دکمه پيراهن را تا انتها و بالا نبنديد.

ـ ساعت باريک به دست نکنيد.

ـ پلوور حجيم و يقه اسکي نپوشيد.

ـ بلوز و پيراهن يقه هفت نپوشيد.

ـ شلوار تنگ نپوشيد.

ـ لباس با خطوط عمودي و کراوات يکرنگ استفاده کنيد.

ـ از لباسهاي تيره رنگ استفاده کنيد.

 

 

? مردان شکم بزرگ

 

ـ جليقه و يا هر چيزي که روي شکم بيافتد و به آن فشار بياورد را نپوشيد.

ـ شلوار را روي شکم خود نياوريد.

ـ لباسهاي براق و يا روشن نپوشيد.

ـ لباسهاي گشاد و تيره رنگ بپوشيد.

ـ کراوات پهن بزنيد که تا خط کمر بلند باشد.

ـ ژاکت و شلوار يکرنگ بپوشيد.

 

منبع :iransalamat.com

اصول شيک پوشي, زنان قد بلند, زنان قد کوتاه و ريز نقش, زنان چاق, مردان قد بلند, مردان قد کوتاه, مردان لاغر, مردان چاق, مردان شکم بزرگ, مدوزنگي, لباس, مدل لباس, مدل لباس مجلسي, لباس مجلسي, لباس مجلسي دخترانه, لباس مجلسي زنانه, لباس نامزدي, لباس شب, مدل لباس مجلسي زنانه, مدل لباس مجلسي دخترانه, مدل مانتو اصول شيک پوشي, زنان قد بلند, زنان قد کوتاه و ريز نقش, زنان چاق, مردان قد بلند, مردان قد کوتاه, مردان لاغر, مردان چاق, مردان شکم بزرگ, مدوزنگي, لباس, مدل لباس, مدل لباس مجلسي, لباس مجلسي, لباس مجلسي دخترانه, لباس مجلسي زنانه, لباس نامزدي, لباس شب, مدل لباس مجلسي زنانه, مدل لباس مجلسي دخترانه, مدل مانتو

ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

5 راز در انتخاب لباس مجلسی که شما را لاغر و قدبلند نشان دهد
5 راز در انتخاب لباس مجلسی که شما را لاغر و قدبلند نشان دهد لباس مجلسی-عروسی باشد یا جشن نامزدی یا یک......
لباس های متناسب اندام شما کدامند ؟
    وقتی که شما می دانید کدام دسته از لباسها متناسب با اندام شما می باشد لباس پوشیدن کاملاً آسان می شود......
آقایان درمورد لباس خانم هاچه نظری دارند؟
        همه ما میدانیم که برخورد زن ها و مردها نسبت به مد چگونه است .آنچه ما خانمها میپسندیم مردها از......
چگونه لباسهای خاکی رنگ را ست کنیم؟
      لباسهای خاکی با ارتشی رنگهایی هستند که از قدیم مورد توجه و استفاده عموم قرار میگرفته و هیچگاه از......
خانمهای خوش اندام نخوانند!
    اگر قد کوتاهی دارید یا خیلی بلند هستید و یا بالاتنه بزرگ یا کوچک و یا هر مشکل دیگری در اندام خود......
هر خانمی چه مانتویی بپوشد؟
    یکی از لباس‌های ضروری خانم‌های ایرانی مانتو است. نکات بسیار مهمی در انتخاب مانتو وجود دارد که بستگی......
پیراهن های زنانه ای که همیشه مد هستند !
این لباس، یک مدل کلاسیک است که هرگز از مد نمی رود و می شود به شکل های مختلف و در موقعیتهای گوناگون آن......
چطور لباسهای قدیمی را بازیافت کنید ؟!
    یك خیاط ماهر می تواند بر روی لباسهای نه چندان كهنه معجزاتی انجام دهد تا هزینه خرید لباسهای نو را......
مُدهای داغ در فصل سرد
        خوش‌لباسی به شرط سلامت زمستان هم مثل هر فصل دیگری، مدهای خاص خودش را دارد. سرما دلیل نمی‌شود......

ادب و هنر

یکی از خوشمزه ترین دسرهای سنتی ما ایرانی ها سوهانه که عطر و بوی خاصش هوش از سر همه می بره. حتما شما هم از طرفدارهای این......

پخش اخبار زنده