گونه جدیدی از مهندس

 

 

 


به نظر شما از کدوم دانشگاه مهندسیشو گرفته؟


از مهندسی زیبای یک حشره بسیار ریز لذت ببرید و ببینید که خدایی چه کردهبرش در امتداد خط مستقیم

 

مهندسی, طبیعت, حشرات

 

 

قسمت آخر برای تعلیق خانه بُرش نمی خورد

 

مهندسی, طبیعت, حشرات

 

مهندسی, طبیعت, حشرات

 

 

اندازه گیری فاصله ها

 

مهندسی, طبیعت, حشرات

 

 

تا کردن برگ - هنر واقعی

 

مهندسی, طبیعت, حشرات

 

 

و نیز از قسمت زیر

 

مهندسی, طبیعت, حشرات

 

 

دو قسمت را همزمان کنار هم نگهداشتن

 

مهندسی, طبیعت, حشرات

 

 

قسمت راست را نگهداشتن تا قسمت چپ تا بخورد...!

 

مهندسی, طبیعت, حشرات

 

مهندسی, طبیعت, حشرات

 

 

مهندسی واقعی ...

 

مهندسی, طبیعت, حشرات

 

مهندسی, طبیعت, حشرات

 

 

خانه اکنون معلق است تا دست دشمنان به آن نرسد

 

مهندسی, طبیعت, حشرات

 

تعبیه درب وردی منزل

 

مهندسی, طبیعت, حشرات

 

مهندسی, طبیعت, حشرات

 

 

کنترل تکیه گاه و محکم نمودن آن با چسب

 

مهندسی, طبیعت, حشرات

 

مهندسی, طبیعت, حشرات

 

 

آیا این مهندسی نیست؟

 

مهندسی, طبیعت, حشرات

 

مهندسی, طبیعت, حشرات

 

مهندسی, طبیعت, حشرات


خدا قوت مهندس


ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده