چهار اصل زندگى زرتشت

 

 

 

چهار اصل زندگى زرتشت

 

چهار اصل زندگى زرتشت :

از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا كردی؟

گفت : چهار اصل

1- دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم

 

2- دانستم كه خدا مرا میبیند پس حیا كردم

 

3- دانستم كه كار مرا دیگری انجام نمی دهد پس تلاش كردم

 

4- دانستم كه پایان كارم مرگ است پس مهیا شدم


ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده