محدوده قدی جذاب برای جنس مخالف

 

 

محدوده قدی جذاب برای جنس مخالف

 

تحقیقی بر روی اولویت‌های قد از نظر جنس مخالف بر روی مردان و زنان انجام گرفته است. کلیشه این است که زنان مردان قدبلند را دوست دارند، یعنی مردانی که حداقل از خودشان بلندتر باشند و مردان هم زنان کوتاه‌قدتر را دوست دارند (برحسب قد خودشان). نتایج نشان می‌دهد که مردان انعطاف‌پذیری بیشتری درمورد بلندی یا کوتاهی قد طرف مقابلشان نشان می‌دهند. جالب است بدانید که نتایج این تحقیق نشان داده است که خانم‌ها با بالاتر رفتن سنشان بیشتر در این زمینه کوتاه می‌آیند. البته میانگین در خانم‌های سن‌بالاتر یکسان بود اما مرز بالا و پایین آن کم شده بود. در مردان الگوی چندان مشخصی به دست نیامد که با افزایش سن مرز بالایی قد دلخواه افزایش یابد.

 

 

نمونه اطلاعات:محدوده سن 65-18 سال

 

از 1249 مرد,از 1458 زن

 

قد متوسط زنان در نمونه 165 سانتیمتر

 

قد متوسط مردان در نمونه 178 سانتیمتر

 

 

سوالی که پرسیده شد:

 

چه محدوده قدی به نظر شما برای جنس مخالفتان جذاب‌تر است؟

 

شرکت‌کننده‌ها می‌توانستند مرز بالا و پایین، بین 120 سانتیمتر تا 210 سانتیمتر را انتخاب کنند.

 

اولویت‌های قد:زنان و مردان

 

* میانگین متوسط قد دلخواه زنان برای مردان 4 سانتیمتر کوتاهتر بود که محدوده ایدآل کلی 5/12 سانتیمتر کوتاه‌تر تا 4 سانتیمتر بلندتر بوده است.

 

* میانگین متوسط قد دلخواه مردان برای زنان 20 سانتیمتر بلندتر بود که محدوده ایدآل کلی 5/13 سانتیمتر بلندتر تا 5/26 سانتیمتر بلندتر بوده است.

 

 

زنان کوتاه‌قد

 

* قد متوسط 156 سانتیمتر

* قد بین 170 سانتیمتر تا 182 سانتیمتر را برای مردان ترجیح می‌دادند

* اولویت متوسط گروه 178 سانتیمتر بوده است

 

زنان با قد متوسط

 

* قد متوسط 165 سانتیمتر

* قد بین 175 سانتیمتر تا 187 سانتیمتر را برای مردان ترجیح می‌دادند

* اولویت متوسط گروه 182 سانتیمتر بوده است

 

زنان بلندقد

 

* قد متوسط 174 سانتیمتر

* قد بین 178 سانتیمتر تا 193 سانتیمتر را برای مردان ترجیح می‌دادند

* اولویت متوسط گروه 188 سانتیمتر بوده است

 

زنان به طورکل

 

* متوسط قد ایدآل مردان برای خانم‌ها به‌طور‌کلی 178 سانتیمتر تا 183 سانتیمتر بوده است.

* هر سه گروه از زنان به‌طور متوسط 13 تا 15 سانتیمتر بین محدوده ایدآلشان فاصله وجود دارد.

* هرچه زنان کوتاه‌قدتر باشند، درمقایسه با زنان با قد متوسط و بلند، مرز پایین قد ایدآلشان برای مردان بالاتر است.

 

مردان کوتاه‌قد

 

* قد متوسط 169 سانتیمتر

* قد بین 157 سانتیمتر تا 173 سانتیمتر را برای زنان ترجیح می‌دهند

* اولویت متوسط گروه 165 سانتیمتر بوده است

 

مردان با قد متوسط

 

* قد متوسط 178 سانتیمتر

* قد بین 160 سانتیمتر تا 5/176 سانتیمتر را برای زنان ترجیح می‌دهند

* اولویت متوسط گروه 168 سانتیمتر بوده است

 

مردان بلندقد

 

* قد متوسط 187 سانتیمتر

* قد بین 162 سانتیمتر تا 180 سانتیمتر را برای زنان ترجیح می‌دهند

* اولویت متوسط گروه 171 سانتیمتر بوده است

 

مردان به‌طور کل

 

* متوسط قد ایدآل زنان برای مردان به‌طور‌کلی 5/162 سانتیمتر تا 173 سانتیمتر بوده است.

* هر سه گروه از زنان به‌طور متوسط 13 تا 15 سانتیمتر بین محدوده ایدآلشان فاصله وجود دارد (درست مثل زنان).

* فقط مردان کوتاه‌قد به طور متوسط زنان بلندقدتری را ایدآل می‌دانستند، مرز بلندترین در محدوده ایدآل مردان برایمردان با قد متوسط و بلند پایین‌تر از قد متوسط هر گروه است.


خلاصه

 

اگر تفاوت‌های قد مردان و زنان را درنظر بگیرید (مردان بلندتر هستند)، جهت‌گیری مردان در قد دلخواهشان برای جنس مخالف تقریباً متضاد است. به‌طور متوسط زنان ترجیح می‌دهند که طرف‌مقابلشان 8/0 سانتیمتر تا 14 سانتیمتر از خودشان بلندتر باشد (این میزان قبل از حساب کردن متوسط مقدار، 5/13 تا 5/26 سانتیمتر بوده است). مردان ترجیح می‌دهند که زنان 5/12 تا 4 سانتیمتر از آنها کوتاه‌تر باشند. درنتیجه، محدوده‌ قابل‌قبول برای مردان به‌طورمتوسط 5/2 سانتیمتر وسیع‌تر است. این 5/2 سانتیمتر در مرز بلندتر محدوده قابل‌قبول است. بنابراین، مردان گزارش می‌کنند که به سمت زنان بلندقدتر جذب می‌شوند درحالیکه برای زنان این مسئله در جهت متضاد صادق نیست. اولویت قابل‌قبول برای زنان کمی بالاتر از قد متوسط جنس خود آنها است. از دیدگاه تکاملی این کاملاً با عقل جور درمی‌آید. انتخاب اولویت در هر جنسیت باید برعکس باشد و در مردان انعطاف‌پذیری بیشتری دیده می‌شود زیراکه زنان قدرت انتخاب قوی‌تری اعمال می‌کنند.

 

نتایج این تحقیق کاملاً با نتایج به‌دست آمده از تحقیقات قبلی مطابقت می‌کند. در تحقیقی که توسط گیلیس و آوریس در 1980 انجام گرفت، فقط در 2 زوج از 720 زوج مرد کوتاه‌تر از زن بود. در تحقیقی که توسط هانسلی در سال 1994 انجام گرفت، زنان مردانی را ترجیح می‌دادند که 182 سانتیمتر قد داشتند. در تحقیق کمرون در سال 1978، 100 درصد از زنان اعلام کردند که دوست دارند با مردانی باشند که 10 سانتیمتر از نه بلندتر باشند.

منبع:mardoman.net

مردان و زنان ,محدوده قد,محدوده قدی جذاب برای جنس مخالف,قد متوسط زنان,قد متوسط مردان, زنان کوتاه‌قد,زنان بلندقد,مردان کوتاه‌قد,مردان بلندقد,زناشویی,روابط زناشویی,آموزش زناشویی,مسائل زناشویی,اموزش زناشویی,مسایل زناشویی,زندگی زناشویی,آموزش روابط زناشویی,روابط زناشویی مردان و زنان ,محدوده قد,محدوده قدی جذاب برای جنس مخالف,قد متوسط زنان,قد متوسط مردان, زنان کوتاه‌قد,زنان بلندقد,مردان کوتاه‌قد,مردان بلندقد,زناشویی,روابط زناشویی,آموزش زناشویی,مسائل زناشویی,اموزش زناشویی,مسایل زناشویی,زندگی زناشویی,آموزش روابط زناشویی,روابط زناشویی

ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

دلایل کم شدن میل جنسی چیست؟
      بسیاری از بیماری ها کیفیت میل جنسی را تحت تاثیر قرار می دهد و به عنوان بارزترین عوارض بیماری قابل......
روانشناسی زن و مرد
        در بسیاری از موازد ریشه اختلافات زناشویی در تفاوتهای جسمی و روانی زن و مرد نهفته است. بنابر این......
مردها چطور انتخاب می کنند؟ زن زیبا یا باهوش
      محققان اعتقاد دارند که مردها به خاطر دلایل بیولوژیکی طالب زیبایی هستند. درست است که هنوز کمی در......
مردان بیشتر درگیر عشق می شوند یا زنان ؟
      لابد گاهی از خود پرسیده‌اید که چه چیز باعث می‌شود تا زنان بخواهند مرتب درباره وقایع زندگی روزمره‌شان......
آقایان چطور همسر انتخاب می کنند
      محققان اعتقاد دارند که مردها به خاطر دلایل بیولوژیکی طالب زیبایی هستند. درست است که هنوز کمی در......
یک رابطه عاشقانه چگونه دوام می آورد؟
        واقعیت تلخ است. در جامعه ما کمتر زوجی راه خوشبختی را درست یاد گرفته. خیلی عجیب است؟ باور کنید......
زنان در جستجوی قدرت یا عشق؟
      فمنیسم به عنوان یکی از سکه های رایج زمانه، ازجمله تمهیداتی است که گروه های صاحب منافع به منظور......
مرگ تدریجی برای یک مرد
    نیاز مردانه   وقتی به خواستگاری من آمد شاغل بودم. با این حال در همان جلسه ابتدایی نظرش رو در مورد......
پنج تفاوت فیزیولوژیک زن و مرد
    روانشناسی زناشویی - برخلاف اختلال های جنسی در مردان که تا حدودی در رسانه ها به آن پرداخته......
آیا واقعا زنان زیباتر می شوند؟
نتایج تحقیقات تازه دانشمندان حاکی است : زنان طی نسل های متمادی در یک سیر تکاملی ، زیباتر و جذاب تر ......

ادب و هنر

 

پخش اخبار زنده