هویت جنسی چیست؟

جنسی, هویت جنسی, احساس زنانگی, احساس مردانگی, دو سوگرا, مونث, مذکر, روان شناسان

 

هویت جنسی

 

به احساس زنانگی یا مردانگی هر فرد از خودش، هویت جنسی گفته می شود.به عبارت دیگر ، اعتقاد درونی شخص به این مسئله که او فردی مونث یا مذکر، دو سوگرا یا خنثی.

 


نقش جنسی چگونه رفتاری است؟


به گفته یکی از روان شناسان، نقش جنسی نقش جنسی رفتار و نمایی است از آنچه در فرهنگ اجتماعی «زنی و زن بودن» یا «مردی و مرد بودن» به شمار می آید، که می توان آن را درک فرد از نقش اجتماعی زنانه یا مردانه ای که به عهده دارد نیز تلقی نمود.

 

هویت جنسی

 

هویت جنسی حاصل ترکیب سه عامل بیولوژیک، زیستی- روانی و واکنش های روانی نسبت به محیط، مخصوصا آثار و مفاهیم مربوط به والدین و دیدگاههای اجتماعی است.

 

 

 


ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

هویت جنسی چیست؟
جنسی, هویت جنسی, احساس زنانگی, احساس مردانگی, دو سوگرا, مونث, مذکر, روان شناسان     به احساس......
هویت جنسی مشكلی كه باید جدی گرفته شود
بیماری, درمان بیماری, بیماری هویت جنسی,هویت جنسی, تغییر جنسیت, سازمان بهزیستی, خانواده, فشارهای روانی,......

پخش اخبار زنده