کارنامه تحصیلی دوره ناصرالدین شاه

 

 

نمره همایونی از همه بیشتر است غیر از نمره انضباطش البته بدترین نمره انضباط را پسر قاتل امیر کبیر دارد!

 

کارنامه تحصیلی دوره ناصرالدین شاه

 

کارنامه تحصیلی دوره ناصرالدین شاه

 

 

مجوز خرید 1 دستگاه رادیو


کارنامه تحصیلی دوره ناصرالدین شاه


ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده