تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه می روز 26
سال 1482: "لوچيا - دلاروبيا "حجار و مجسمهساز و معمار و نقاش بزرگ ايتاليا در قرن 15 ميلادي پس از 82 سال زندگي بدرود حيات گفت .او كه پنجمين هنرمند برجسته ئايتاليا در دوران نهضت ادبي و هنري رنسانس در ايتاليا محسوب ميشود روز 13 فوريه 1400 ميلادي در" فلورانس "متولد شده و مهمترين اثرش" حجاريهاي كودكان رقصنده و خوانند "است .به روز 13 فوريه 1400 مراجعه شود.
سال 1711: "ميخائيل لامانوسوف "شاعر برجسته و اديب بزرگ روسي كه او را پدر و باني ادبيات روسي ميدانند در خانواده ئمردي دهقان در" دروزين "متولد شد و بعد از تيرهروزيهاي زياد ،موفق به گذراندن دوره ئدانشگاه و رسيدن به مقام استادي شد و فعاليتهاي ادبي او از همين زمان كه وقت بيشتري براي مطالعه داشت آغاز شد .وي روز 2 آوريل 1765 ميلادي مرد .به روز 2 آوريل 1765 مراجعه شود.
سال 1805: مراسم تاريخي و باشكوه جشن تاجگذاري ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه ،و پادشاه ايتاليا ،در شهر" ميلان "برگزار شد و در اين جشن ،ناپلئون تاج سلطنت مخصوص امپراتوران و فرمانروايان رومي را بر سر گذاشت و سلطنت رسمي خود را بر آن شبه جزيره اعلام داشت .در مراسم تاجگذاري ناپلئون در" ميلان "نماينده امپراتور اتريش كه خود را مالك اصلي ايتاليا ،ميدانست حضور داشت.
سال 1840: دوران سلطه و نفوذ امپراتوري عثماني بر سرزمين هنگري) مجارستان امروزي (پايان يافت و نيروهاي ترك كه از روز 20 اكتبر 1526 ميلادي بر هنگري مسلط شده بودند ،از آن سرزمين اخراج شدند .مجارستان كه امروزه به صورت يكي از ممالك مستقل اروپاي شرقي و با رژيم جمهوري كمونيستي اداره ميشود روز 9 اكتبر 1867 جزص امپراتوري اتريش شد و بعد از جنگ اول جهاني مستقل گرديد.
سال 1881: "تونس "تحتالحمايه فرانسه شد و به اين ترتيب استعمار فرانسه در شمال آفريقا پيروزي بزرگ ديگري به دست آورد .تونس كه در شمال آفريقا همسايه شرقي الجزاير است بعد از توسعه نفوذ فرانسه در الجزاير مورد طمع فرانسويان قرار گرفته بود .روز 25 آوريل 1881 به بهانه ئحمله ئدستهاي از سپاهيان و قبايل تونس به الجزاير ،فرانسويان به تونس حمله بردند و تونس در اين روز تحتالحمايگي فرانسه را پذيرفت.
سال 1918: جنگ" مارن "در حوالي رودخانهاي به همين نام واقع در فرانسه با حملات سخت سپاه هفتم آلمان به سرداري" فون يوهن "و سپاه اول به سرداري" فريتزفون بلو "عليه سنگرهاي ارتش متحده آمريكا و انگليس و فرانسه آغاز شد .اين جنگ تا روز 30 مه همان سال طول كشيد و نتيجه ئآن تصرف 55 كيلومتر اراضي فرانسه و اسير كردن 55 هزار نفر از متفقين بود .به روز 30 مه 1918 مراجعه شود.
سال 1953: دومين كنفرانس صلح براي پايان دادن به جنگ كره در" پان مون جوم "آغاز شد .اين كنفرانس مدت دو ماه به طول انجاميد و در جلسات آن نمايندگان كره شمالي و ايالات متحده آمريكا تا سر حد امكان براي پيروزي كنفرانس و ختم جنگ نرمش به خرج دادند .اولين كنفرانس صلح روز 10 ژوييه 1951 ميلادي آغاز شده و با شكست و ناكامي روبرو شده بود .به روز 10 ژوييه 1951 مراجعه شود.
سال 1956: براي تجليل از مقام علمي و خدمات بزرگ" خواجه نصيرالدين طوسي "منجم و رياضيدان معروف قرن هفتم هجري ايران ،كنگرهاي در تهران تشكيل شد كه مدت 8 روز يعني تا روز 2 ژوئن همان سال ادامه داشت .در اين كنگره مهم ،نمايندگان 24 كشور جهان منجمله آلمان - آمريكا - ايتاليا - فرانسه - شوروي - تركيه و هندوستان شركت داشتند.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده