تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه فوریه روز 19
سال 1157: "ريشارد شيردل يا ريشارد اول "يكي از معروفترين پادشاهان انگلستان ،در" اوكسفورد "قدم به عرصه وجود گذاشت .دوران زندگي وي سراسر به مبارزه و جنگ گذشت و بعد از آن كه روز 14 سپتامبر 1189 ميلادي در 32 سالگي به سلطنت رسيد عازم جنگهاي صليبي شد و جنگهاي فراوان كرد و به اين سبب ملقب به" شيردل "شد .مرگ او روز 20 مارس 1199 ميلادي اتفاق افتاد.
سال 1512: نبرد خونين و معروف" برسيا "در محلي به همين نام در ايتاليا ميان سپاهيان فرانسه و سپاهيان متحد ممالك اروپايي و" پاپ ژول دوم "اتفاق افتاد .اين جنگ نتيجه ايجاد اتحاديه تاريخي" سنتليگ "عليه فرانسه بود كه به ابتكار" ژول دوم "صورت گرفت .نتيجه اين جنگ ،شكست آنان از" گاستون دوفوا "سردار فرانسه بود .به روز 17 ژوئن 1511 ميلادي و 11 آوريل 1512 مراجعه شود
سال 1784: "ساموئل جانسون "منقد ادبي و نويسنده بزرگ انگليسي پس از 75 سال زندگي در حالي كه چند اثر ناتمام در دست داشت بدرود حيات گفت .وي روز 18 سپتامبر 1709 ميلادي در شهر" ليچفيلد "متولد شده و كار ادبي خود را با انتقادهاي ادبي آغاز كرد .كتب" زندگي شاعرانه - حيات ادبي در انگلستان و فرهنگ لغت زبان انگليسي "از بهترين آثار اوست .به روز 18 سپتامبر 1709 مراجعه شود
سال 1811: "اوربن - لووريه "منجم و ستارهشناس معروف فرانسوي در قرن نوزدهم ميلادي در" سنلو "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي از كودكي بر اثر خواندن يك بحث ساده نجوم به اين علم علاقمند شد و تا آخرين لحظات زندگي خويش اين علاقه را حفظ كرد" .لووريه "ضمن تحقيقات مطالعات خود سياره جديدي را كشف كرد كه به نام" نپتون "معروف شد .به روز 28 سپتامبر 1877 مراجعه شود
سال 1821: "هاينريش بارت "اولين سياح و جهانگردي كه براي اكتشافات جغرافيايي قدم به مناطق ناشناخته آفريقا گذاشت ،در" هامبورگ "آلمان قدم به عرصه وجود گذاشت .وي مدتي از جواني خود را به تحصيل علوم ديني مشغول بود ولي عشق به جهانگردي سبب شد تا روز 22 دسامبر سال 1850 ميلادي به آفريقا سفر كند و 5 سال در آن نواحي به اكتشاف بپردازد .بارت ،روز 31 ژوييه 1865 ميلادي مرد.
سال 1885: "ارنست - روهم "يكي از معروفترين سياستمداران و سرداران نظامي آلمان در قرن بيستم ميلادي ،در" كراتزون "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كودكي و جواني پرآشوبي داشت و بعدها كه حزب نازي و هيتلر روي كار آمدند وي كه جزو ياران هيتلر بود به رياست سپاه معروف به" اس.آ "رسيد" .روهم "در جريان كودتاي هيتلر روز 30 ژوئن 1933 ميلادي خودكشي كرد .به روز 30 ژوئن 1933 مراجعه شود
سال 1915: حمله تاريخي ناوگان نيرومند متفقين به تنگه" داردانل "آغاز شد و هدف از اين حمله كه در معاهده سري روز 18 ژانويه 1915 ميلادي تصميم آن گرفته شده بود ،آزاد كردن راه دريايي درياي سياه براي ارتباط بين روسيه و فرانسه و انگليس بود .به سبب وجود يك توپخانه قوي در داردانل متفقين به سختي شكست خوردند .به روز 20 نوامبر 1914 و 18 ژانويه 1915 مراجعه شود
سال 1945: جنگهاي خونين" ايوجيما "براي تصرف جزيرهاي به اين نام در اقيانوس آرام به پياده شدن سربازان آمريكايي در ساحل جزيره آغاز شد .ايوجيما جزيرهاي كوهستاني در فاصله 600 مايلي جزاير ژاپن بود و تحت اشغال ژاپنيها قرار داشت .جنگ ايوجيما كه از مهمترين پيكاهاي جنگ دوم جهاني در خاور دور است ،روز 16 مارس 1945 با پيروزي آمريكا تمام شد .به روز 16 مارس 1945 مراجعه شود
سال 1952: "كنوت - هامسون "از نويسندگان بزرگ نروژ در قرن بيستم ميلادي ،پس از 93 سال زندگي كه قسمت اعظم آن به رنج و زحمت و مسافرتهاي مداوم طي شد ،بدرود حيات گفت .وي كه نام اصليش" كنوت - پدرسون "بود روز 4 اوت 1859 ميلادي متولد شده بود و از بهترين آثار او" تمناي زمين - پان - ويكتوريا و گرسنگي "را بايد نام برد .به روز 1 4 اوت 1859 مراجعه شود
سال 1964: كشور" زامبيا "در آفريقاي غربي استقلال خود را اعلام كرد .اين كشور كه از همه طرف به جمهوري سنهگال محدود بوده و تنها از ناحيه مغرب به اقيانوس اطلس محدود است ،در حدود 720000 كيلومتر مربع مساحت و نزديك به 3500000 نفر جمعيت دارد و پايتخت آن شهري به نام" باتورست "است .زامبيا يا" كامبيا "سي و ششمين كشور مستقل آفريقا بعد از جنگ جهاني دوم است.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده