تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژوئن روز 25
سال 1157: يكي از هولانگيزترين و مخوفترين فرقههاي مذهبي مسيحي توسط كشيش متعصبي از اهالي كالابرياي ايتاليا به نام" برنارد "بوجود آمد .مقر اين فرقه بر فراز كوه كارمل در فلسطين تعيين شد ولي پيروان صومعه كارملي در ايتاليا زندگي ميكنند .علت انتخاب كوه كارمل اين است كه كارمليها ،پيرو حضرت الياس بودند و چون حضرت الياس روي كوه كارمل زندگي ميكرد ،آنها نيز خود را كارملي ناميدند .كارمليها به تمام معني تاركدنيا هستند و هيچگاه از صومعه خود خارج نميشوند و از خارج نيز نه روزنامه نه كتاب و نه راديو به آنجا برده نميشود .كار كارمليها فقط عبادت و كار است .لباسشان بسيار خشن و خوراكشان ساده و كم است لباسشان را خودشان ميبافند و خوراكشان را خودشان ميكارند .با يكديگر حرف نميزنند و با اشاره مقصود خود را ميفهمانند .صورت خود را جز از كشيش اعظم بر همه ميپوشانند و معتقدند بهشت نتيجه عمليات هر شخص در دنيا است.
سال 1625: با دخالت كريستيان چهارم پادشاه دانمارك در جنگهاي مذهبي" بوهم "يعني كشور چك اسلواكي امروزي ،جنگ آلمان به جنگ اروپا مبدل شد .اين جنگها از روز 23 ماه مه 1618 كه واقعه" تالار هرادشين "در" پراگ "پايتخت چكاسلواكي اتفاق افتاد ،آغاز شد و در ابتداي جنگ ،فرديناند دوم امپراتور اتريش و آلمان و فردريك پنج پادشاه بوهم در آن شركت داشتند .به روز 17 ژوييه 1629 مراجعه شود
سال 1816: يك سال و يك روز بعد از مرگ رابرت فولتون ،مبتكر" كشتيهاي بخاري "اولين كشتي مسافربري كه با نيروي بخار حركت ميكرد ،از درياي انگلستان عبور كرد و با سلامت رسيدن كليه مسافران از جان گذشتهاي كه با اين كشتي مسافرت كرده بودند ،فصل نويني در تاريخ دريانوردي آغاز شد .رابرت فولتون اولين كشتي بخار را به نام كلرمون به سال 1807 ميلادي ساخت.
سال 1822: سر" ويليام هرشل "ستارهشناس بزرگ انگليسي و كاشف" اورانوس "بعد از 84 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين دانشمندان معرف كه بعدها به لقب مفتخر شد .روز 6 دسامبر 1738 ميلادي در" هانور "آلمان متولد شد ولي بعدها به انگلستان رفت و در آنجا وطن كرد .هرشل ابتدا در موسيقي كار ميكرد ولي ،بعد به نجوم دل بست و با دوربيني كه خودساخته بود اورانوس را كشف كرد.
سال 1830: سلطنت ويليام چهارم ،برادر جورج چهارم آغاز شد و اين سلطنت كه تا روز 20 ماه ژوئن 1837 ميلادي به طول انجاميد از 7 سال تجاوز نكرد .ويليام چهارم روز 13 اوت 1766 ميلادي در لندن متولد شده بود و پدرش جورج سوم بود .هنگامي كه وي به سلطنت رسيد 64 سال داشت او روز 20 ژوئن 1837 ميلادي بعد از 71 سال زندگي بدرود حيات گفت .به روز 13 اوت 1766 مراجعه شود
سال 1875: آلكسيس - تولستوي شاعر و اديب درامنويس بزرگ روسيه در قرن نوزدهم ميلادي ،بعد از 58 سال زندگي بدرود حيات گفت" .كنت - آلكسيس - كنستانتينوويچ تولستوي "روز 9 نوامبر 1817 ميلادي در" مسكو "متولد شده بود .وي اشعار خود را در يك جلد به نام" اشعارگردآمده "و آثار خود را در چند مجلد منتشر كرد كه" مرگ ايوان مخوف "مهمترين آنها است .به روز 9 نوامبر 1817 مراجعه شود
سال 1949: فرمانروايي" اميرمحمد ،ادريس - السنوسي "بر سرزمين" ليبي "آغاز شد و به اين ترتيب مقدمات استقلال كشور ليبي فراهم گرديد .ليبي كه يكي از پهناورترين ممالك قاره آفريقا محسوب ميشود ،با يك ميليون 753 هزار كيلومتر مربع مساحت در آن زمان جزص قلمرو انگلستان محسوب ميشد و اميرمحمد نيز سمت امارت داشت .استقلال ليبي روز 24 دسامبر 1951 عملي شد .به روز 3 دسامبر 1950 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده