تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه سپتامبر روز 23
سال 1380: كشور" نروژ "كه امروزه به صورت يك كشور مشروطه سلطنتي در شبه جزيره معروف اسكانديناوي اداره ميشود ،در جريان كشورگيريهاي دولت دانمارك كه در قرن سيزدهم ميلادي به صورت يكي از قدرتهاي شكستناپذير اروپا درآمده بود ،به تصرف آن كشور درآمد .همراه با نروژ كه در اين روز ضميمه دانمارك شد ،جزيره ايسلند نيز تحت سلطه دانمارك قرار گرفت .به روز 28 مارس 1814 مراجعه شود
سال 1573: "ماري دومديسي "ملكه مقتدر فرانسه و يكي از زنان معروف و نامدار قرن هفدهم ميلادي اروپا در" فلورانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي بعدها به علت ازدواج با" هانري چهارم "پادشاه فرانسه ملكه فرانسه شد و چون هانري چهارم روز 14 مه 1610 ميلادي كشته شد وي تا مدتي با كمك چند نفر از اطرافيانش به نام فرزندش لويي سيزدهم سلطنت كرد و روز 9 مارس 1642 مرد .به روز 9 مارس 1642 مراجعه شود
سال 1676: زندگي و سلطنت" آلكسيس رومانوف "پادشاه بزرگ روسيه در قرن هفدهم ميلادي پايان يافت .آلكسيس رومانوف دومين امپراتور روسيه ،از سلسله رومانوفها و فرزند" ميشل رومانوف "بود و روز 18 دسامبر 1629 ميلادي قدم به عرصه وجود گذاشت .وي روز 17 ماه اوت 1645 به سلطنت رسيد .زندگي وي 47 سال و سلطنتش 31 سال طول كشيد .به روز 17 اوت 1645 مراجعه شود
سال 1860: "آرتور شوپنهاور "فيلسوف بدبين و ماصيوس آلماني ،بعد از 72 سال زندگي كه قسمت عمده آن در وحشت و ترس و نوميدي سپري شد بدرود حيات گفت .اين مرد كه در همه آثارش جنبههاي مخالف و بدبين شديدي به چشم ميخورد ،به سال 1788 ميلادي در" دانتزيك "متولد شده بود از مهمترين آثار او كتاب" جان ،نمايش و اراده است "را بايد نام برد .به روز 22 فوريه 1788 مراجعه شود
سال 1939: "زيگموند فرويد "طبيب بزرگ اتريشي كه دنيا او را پدر طب رواني ميداند پس از 83 سال زندگي ،در لندن پايتخت انگلستان بدرود حيات گفت .بنيانگذار علم جديد" پسيك آناليز "روز 6 مه 1856 ميلادي در چك اسلواكي متولد شد و بعد با خانواده خود به اتريش مهاجرت كرد و در وين ساكن شد و روي اين اصل ،همه او را اتريش ميدانند .به روز 6 مه 1856 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده