تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژانویه روز 25
سال 1456: اولين كتاب جهان به وسيله ماشين ،چاپ شد و به اين ترتيب فصل نويني در علم و ادب و دانش جهان به همت يك مخترع مبتكر آلماني به نام" گوتمبرگ "آغاز شد .در اين روز وي تورات را چاپ كرد و اين توراتي بود كه انجيل كتاب مسيحيان نيز ضميمه آن بود از اولين كتاب جهان كه چاپ شد امروز جز يكي دو برگ از نسخههاي آن در موزههاي مهم جهان باقي نمانده است.
سال 1600: اولين ساعت جيبي جهان در شهر" نورنبرگ "توسط يك صنعتگر معروف آلماني به نام" پيتر هلانس "ساخته شد .اين ساعت شبيه به يك تخم مرغ بود و روي اين اصل تا مدتها به آن" تخممرغ نورنبرگ "ميگفتند .پيتر هلانس مخترع اين ساعت با ابزاركاري كه خودش آنها را ساخته بود و با استفاده از تجربيات ساير مخترعين كه در اين راه زحمت كشيده بودند" تخم مرغ "خود را ساخت** .
سال 1757: كاردينال" هركول كونسالوي "يكي از روحانيون بزرگ و سياستمدار دربار پاپ در" رم "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي تحصيلات خود را در رشته الهيات و حقوق به پايان رسانيده و بعد از نيل به مقام كاردينالي به وزارت دربار پاپ رسيده بود .در عقد قرارداد كونكوردا در 15 ژوييه 1801 ميلادي نماينده پاپ بود و مرگ او روز 8 ژوئن 1824 ميلادي اتفاق افتاد .به روز 15 ژوييه 1801 و 8 ژوئن 1824 مراجعه شود
سال 1802: دولت جمهوري ايتاليا ،كه در تاريخ ايتاليا ،اولين حكومت جمهوري محسوب ميشد ،ايجاد شد و موجد اين دولت ،ناپلئون بناپارت بود كه بعد از غلبه بر اتريش و امضاص قرارداد معروف" لونويل "مجدداش بر ايتاليا دست يافته و پس از ايجاد مجدد جمهوري سيزالپين از اتريشيها ،در اين روز آن را عموميت داد و به نام دولت جمهوري ايتاليا جزص متصرفات فرانسه درآورد.
سال 1807: "ژوف - ژرم - لوفرانسوا لالاند "يكي از برجستهترين رياضيدانان و منجمين فرانسه در قرون نوزدهم و هجدهم ميلادي بعد از 75 سال زندگي بدرود حيات گفت" لالاند "روز 8 ژانويه 1732 ميلادي در" بورگ "قدم به عرصه وجود گذاشته بود و مهمترين اقدامات او در زمينه نجوم ،تحقيق درباره فرضيه مربوط به سيارات و حركات آنها در فضاست .به روز 8 ژانويه 1732 مراجعه شود
سال 1830: ژنرال" واندام "يكي از افسران شجاع و فرماندهان معروف ناپلئون بناپارت پس از 60 سال زندگي بدرود حيات گفت ژنرال" دومينيك - رنه - واندام "روز 22 مه 1770 ميلادي در" كاسل "متولد شده بود .وي در جنگ تاريخي" كولم "كه روز 30 اوت 1813 اتفاق افتاد شكست خورد و به اسارت اتريشيها درآمد .به روزهاي 22 مه 1770 و 30 اوت 1813 ميلادي مراجعه شود
سال 1855: "ژرار - دونروال "نويسنده و شاعر معروف فرانسوي در قرن سوررئاليسم نوزدهم كه او را يكي از بنيانگذاران مكتب ميدانند ،بعد از 47 سال زندگي در كوچه" فانوس كهن "در پاريس خود را به دار آويخت .وي روز 22 مه 1808 متولد شده و در 32 سالگي ديوانه شده بود .از مهمترين آثار" دونورال" "اورلياوسيلوي "را نام بايد برد .از لحاظ روحيات او شبيه صادق هدايت بود .به روز 22 مه 1808 مراجعه شود
سال 1874: "سامرست موآم "نويسنده موشكاف و زبردست انگليسي در" پاريس "پايتخت فرانسه قدم به عرصه وجود گذاشت .وي تحصيلات عالي خود را در رشته فيزيك به پايان رسانيد ولي به سبب علاقه زياد به ادبيات به نويسندگي پرداخت و آثار گرانبهايي چون" لبه تيغ - ماه و شش پني - پرده نقاشي - زن وفادار - و - نامه "را نوشت موآم روز 15 دسامبر 1965 ميلادي جان سپرد به روز 16 دسامبر 1965 ميلادي مراجعه شود
سال 1882: "ويرجينيا والف "خانم نويسنده انگليسي در" لندن "پاي به جهان گذاشت .پدرش كارمند بانك و مادرش معلم موسيقي بود و تربيت اوليه او را نيز مادرش به عهده داشت .در 24 سالگي به دنياي ادبيات روي آورد و به سرعت مشهور شد .از بهترين آثار او" ميسيزداوي "را ميتوان نام برد .وي به سال 1941 ميلادي در 59 سالگي مرد .به روز 17 ژانويه 1941 مراجعه شود
سال 1965: "وينستون چرچيل "يكي از بزرگترين سياستمداران انگلستان و جهان در قرن بيستم پس از 91 سال زندگي در اوج شهرت و افتخار بدرود حيات گفت و دربار انگلستان براي جسد او برنامه مشايعت رسمي ترتيب داد و بعضي از سران ممالك جهان در اين مراسم شركت كردند .چرچيل روز 30 نوامبر 1874 در" بلن هايم "متولد شده و در زمان جنگ دوم نخست وزير انگلستان بود به روز 20 نوامبر 1874 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها