تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژانویه روز 24
سال 880: "جان - اسكات - اريژن "فيلسوف و متفكر و كشيش معروف انگليسي) ايرلندي (بعد از 50 سال زندگي بدرود حيات گفت" .اريژن "كه در باب تطبيق فلسفه و مذهب مطالعات زيادي دارد ،روز 10 اوت 830 ميلادي در" ليمريك "متولد شده بود .از مجموع تحقيقات روي اين نتيجه بدست ميآيد كه بين آراص افلاطون جديد و مسيحيت يك نوع همبستگي وجود دارد .به روز 10 اوت 830 مراجعه شود
سال 1667: معاهده تاريخي" بردا "ميان انگلستان و هلند در باب واگذاري مستعمرات هلند در آمريكا به بريتانياي كبير ،به امضاص رسيد و به موجب اين معاهده ،هلنديها از همه حقوق و منافع خود در آمريكا چشم پوشيدند و آنها را به انگلستان بخشيدند .مهمترين اين مستعمرات بندر نيوآمستردام در مشرق آمريكا نيويورك بود كه انگليسيها بعد از استيلا بر آن نام آن را به تغيير دادند.
سال 1784: "فرديناند هفتم "يكي از معروفترين سلاطين اسپانيا ،در" سنايده فونس "قدم به عرصه وجود گذاشت .تا 24 سالگي جزص افسران ارتش اسپانيا بود و در اين سن بعد از مرگ پدرش شارل چهارم ،به سلطنت رسيد .فرديناند هفتم ،بعد از 49 سال زندگي و 25 سال سلطنت بر اسپانيا ،روز 21 دسامبر 1833 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 22 دسامبر 1833 مراجعه شود
سال 1859: براي اولين بار در تاريخ كشور روماني به همت يك شاهزاده جوان كه علاقمند به وحدت روماني بود ،دو منطقه اصلي اين كشور با هم متحد شدند و به اين ترتيب ،هسته مركزي كشور روماني بوجود آمد .يكي از اين دو ايالات" مولداوي "و يكي ديگر" والاشي "نام داشتند .اولين كسي كه به عنوان فرمانرواي اين دو منطقه انتخاب شد همان شاهزاده جوان بود كه" آلسكاندر ژان كوزا "نام داشت.
سال 1880: "نيل بوهر "فيزيكدان بزرگ دانماركي و برنده جايزه نوبل در رشته فيزيك به سال 1922 ميلادي در" كپنهاك "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي هوشي سرشار در ادبيات داشت ولي بعد به رشته رياضيات دل بست و اين دلبستگي تا آخر عمر او را رها نكرد .وي در رشته اتمي كار ميكرد و او را سازنده حقيقي بمب اتم ميدانند .نيل بوهر روز 20 نوامبر 1962 ميلادي مرد .به روز 20 نوامبر 1962 ميلادي مراجعه شود
سال 1947: استقلال هندوستان به صورت يك كشور عضو" كامنولث "از طرف مجلس موئسسان هندوستان اعلام شد .در اين موقع هنوز دولت انگلستان به طور رسمي به هندوستان استقلال نداده بود و مسلمانان و هندوها بدون اين كه دو كشور اسلامي پاكستان و ،هند و مذهب هندوستان را تشكيل دهند با هم زندگي ميكردند .اين دو كشور در اوت 1947 ميلادي رسماش مستقل شدند.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها