تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه نوامبر روز 22
سال 1540: "گيشاردن "سياستمدار و مورخ بزرگ ايتاليا در قرن شانزدهم ميلادي ،پس از 58 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .اين اديب معروف روز 6 فوريه سال 1482 ميلادي در" فلورانس "زادگاه ادبا و هنرمندان دوره رنسانس متولد شده بود .وي نه تنها در ادبيات و تاريخ وارد بد بلكه چون" دانته "سياستمدار ورزيدهاي نيز بود و چند ماصموريت مهم سياسي انجام داد .به روز 6 فوريه 1482 مراجعه شود
سال 1765: "رابرت فولتون "مهندس و مخترع معروف آمريكايي در قرن نوزدهم ميلادي در" ليتل بريتاني "واقع در" پنسيلوانيا "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي گرچه تحصيلات عالي دانشگاهي نداشت ولي ،صنعتگري مبتكر بود و اولين كسي بود كه به فكر افتاد از نيروي بخار در حركت كشتيها استفاده كند .رابرت فولتون روز 24 ژوئن 1815 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 24 ژوئن 1815 مراجعه شود
سال 1877: "توماس اديسون "دستگاه معروف خود حبس صوت را كه امروزه به آن" گرامافون "نيز ميگويند اختراع كرد و اين يكي از مهمترين اختراعات اديسون بود .يكي از مهمترين اختراعات اديسون بود .اديسون براي ساختن دستگاهي كه بتواند صداي شخص را ضبط كرده و در مواقع لزوم بازگو كند در حدود 7 سال زحمت كشيد .اولين صفحهاي كه صداي بشر را ضبط كرد ،حاوي شعر معروف" ماري يك بزغاله كوچولو دارد "بود.
سال 1891: "فيلد مارشال اروين رومل "سردار نامدار آلمان نازي در" سواب "متولد شد وي از خانوادهاي ثروتمند بود و بعد از تحصيلات مقدماتي به ارتش پيوست و به عاليترين درجات نظامي رسيد .رومل كه به او" روباه صحرا "لقب داده بودند ،قهرمان جنگهاي شمال آفريقا و مغرب فرانسه بود .وي به سبب سوصظن هيتلر كه او را در توطئه ژنرالها در 20 ژوييه 1942 مقصر ميدانست روز 14 اكتبر 1944 خودكشي كرد.
سال 1916: "جك لندن "نويسنده بزرگ آمريكايي پس از 40 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين نويسنده ماجراجو ،روز 12 ژانويه 1876 ميلادي در سانفراسيسكو متولد شده بود .از مهمترين آثار او كه براي امرار معاش ،حمالي و روزنامهفروشي ،شكار نهنگ ،گونيبافي و مشاغل ديگري از اين قبيل داشته است" آواي وحش - سپيددندان - دود - تب طلا - دختر برفها - گرگ دريا - سگ سيرك و اعتراف "را بايد نامبرد.
سال 1943: كشور" لبنان "در جريان دومين جنگ جهاني استقلال يافت .اين كشور كه امروزه با رژيم جمهوري اداره ميشود ،در مغرب كشور سوريه و در ساحل شرقي درياي مديترانه قرار دارد .لبنان در حدود 10/200 كيلومتر مربع مساحت و در حدود دو ميليون نفر جمعيت دارد" .بيروت "پايتخت زيباي لبنان در مغرب آن كشور و در ساحل مديترانه قرار دارد و در شمار زيباترين گردشگاههاي ساحلي جهان محسوب ميشود.
سال 1944: "سر آرتور - استانلي - ادينگتون "منجم ،رياضيدان و فيزيسين بزرگ انگليسي در قرن بيستم ميلادي ،پس از 62 سال زندگي بدرود حيات گفت .سر ادينگتون ،روز 8 ژوئن 1882 ميلادي در" كندال "متولد شده و از دوران تحصيل به امور نجوم علاقمند شده بود .وي بعدها به سبب تشكيل قوانين مربوط به جرم و ساختمان ستارگان به دريافت لقب" سر "مفتخر شد .به روز 8 ژوئن 1882 مراجعه شود
سال 1962: اولين گلولههاي جنگ معروف به" جنگ زمين "شليلك شد .و به اين ترتيب انقلابي كه توسط دهقانان برزيلي پايهگذاري شده بود ،آغاز شد .عامل اصلي اين انقلاب خودداري دولت از تقسيم اراضي بين دهقانان و كشاورزاني بود كه در كمال فقر و مسكنت ميزيستند با وجودي كه دولت شورش را فرونشاند ولي بعدها با تقسيم اراضي ،شورش به نفع دهقانان پايان يافت و بسياري از كشاورزان داراي زمين شدند.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها