تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژانویه روز 13
سال 590: زندگي و سلطنت" هرمز چهارم "بيست و دومين شاهنشاه سلسله ساساني پايان يافت و بدست يكي از خويشاوندان خود به نام" بيستام "به قتل رسيد" .هرمز چهارم "روز 16 نوامبر 579 ميلادي بعد از مرگ" خسرو انوشيروان "به سلطنت رسيده بود .جنگ با امپراتور روم - حمله تركان زردپوست به ايران و اختلاف با بهرام چوبين از مهمترين وقايع دوران سلطنت او بود .به روز 16 نوامبر 579 مراجعه شود
سال 1617: "اوستاش لوسوئه "نقاش و هنرمند بزرگ فرانسوي در قرن هفدهم ميلادي كه در فن دكور و تزيين در قرن هفدهم بينظير بود ،در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .و به زودي معروف شد از كارهاي برجسته او" زندگي سن برونو "را بايد نام برد" .اوستاش لوسوئه "روز 28 سپتامبر سال 1655 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 28 سپتامبر 1655 ميلادي مراجعه شود
سال 1906: "آلبرت سورل "يكي از دانشمندترين محققين و مورخين فرانسه در قرن نوزدهم ميلادي پس از 64 سال زندگي به علت آلبرت سورل ابتلا به بيماري ذاتالريه بدرود حيات گفت .روز 10 مه 1842 در" هونفلور "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وي استاد تاريخ ديپلماسي و عضو آكادمي فرانسه بود) .اروپا و انقلاب كبير فرانسه (از آثار مهم او محسوب ميشود .به روز 10 مه 1842 مراجعه شود
سال 1941: كنفرانس بزرگ" متفقين اروپايي انگلستان "در جنگ دوم جهاني در شهر لندن تشكيل شد .مبتكر اين كنفرانس كه هدف آن نزديك كردن سياستهاي مختلف سران ممالك اروپايي در مبارزه با فاشيسم و نازيسم در ايتاليا و آلمان بود ،چرچيل صدراعظم انگلستان بود .در اين كنفرانس انگليس ،بلژيك ،فرانسه ،هلند ،يونان ،يوگسلاوي ،لوكزامبورگ ،نروژ ،دانمارك ،لهستان و چكاسلواكي شركت داشتند.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده