تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه فوریه روز 12
سال -46: كشور يونان از قديميترين ممالك جهان ،در جريان جهانگيري امپراتوران روم به تصرف سپاهيان رومي درآمد و به اين ترتيب آزادي و استقلال كليه سرزمينهاي مجزا و مستقل اين قسمت از شبه جزيره بالكان از ميان رفت .دوران سلطه امپراتوري روم بر يونان تا روز 15 سپتامبر 1453 كه امپراتوري روم مغلوب امپراتوري عثماني شد ادامه داشت و در اين روز به تصرف عثماني درآمد .به روز 15 سپتامبر 1453 مراجعه شود
سال 1732: "جورج واشينگتون "سردار بزرگ و باني استقلال ايالات متحده آمريكا ،در مزرعهاي واقع در" وست مورلند "در ايالت" جئورجيا "متولد شد .وي در جريان جنگهاي معروف استقلال آمريكا ،سرداري آزاديخواهان را عليه انگلستان داشت و اولين رييس جمهوري آمريكا بود .واشنگتن روز 14 دسامبر 1799 ميلادي درگذشت و پايتخت آمريكا به ياد او نامگذاري شده است .به روز 14 دسامبر 1799 مراجعه شود
سال 1793: قيام بزرگ و مسلحانه مردم ايالت" وانده "در فرانسه آغاز شد .در اين قيام يكصد هزار نفر از مردم ايالت وانده به عنوان اعتراض به اعدام لويي شانزدهم عليه اقدامات و حكومت مجلس" كنوانسيون "شركت داشتند .افراد مسلح وانده عدهاي از طرفداران انقلاب را كشتند ولي چون در همان زمان خطر حمله ممالك خارجي به فرانسه پيشآمد انقلابيون وانده نيز دست از قيام خود برداشتند.
سال 1804: "ژوزف كونيو "اولين مخترع ماشينهاي بخاري كه از برجستهترين مهندسين فرانسه در قرن هجدهم ميلادي محسوب ميشود ،بعد از 79 سال زندگي كه سمت عمده آن در فقر و ناكامي گذشت بدرود حيات گفت .وي روز 3 سپتامبر 1725 ميلادي در شهر" ود آو "در ايالت" لورن "متولد شده و روز 6 دسامبر 1769 ميلادي موفق به اختراع خود شده بود .به روز 6 دسامبر 1769 و 3 سپتامبر 1725 مراجعه شود
سال 1809: "آبراهام لينكلن "شانزدهمين رييس جمهوري آمريكا در" هاجن ويل "واقع در ايالت كنتوكي قدم به عرصه وجود گذاشت .پدر و مادرش فقير بودند و خود او نيز سالها با گرسنگي و رنج به سر برد تا بعد از مشقات فراوان در سال 1861 به رياست جمهوري انتخاب شد .در دوران او جنگهاي معروف انفصال و آزادي بردگان سياهپوست اتفاق افتاد .وي روز 15 آوريل 1765 كشته شد .به روز 5 آوريل 1865 مراجعه شود
سال 1862: "آرتور شينتسلر "يكي از بزرگترين نويسندگان آلماني در" وين "پايتخت زيباي كشور اتريش قدم به عرصه وجود گذاشت .وي تحصيلاتش را در رشته طب به پايان رسانيد ولي آن را رها كرد و به ادبيات پرداخت آثار" شينتسلر "از بهترين آثار ادبي آلمان محسوب ميشود و مهمترين آنها عبارتند از" انتقام گربه - داوطلب - عشق و عاشقي - فرار در تاريكي - در راه آزادي - و بئاتريس."
سال 1893: ژنرال" برادلي "يكي از برجستهترين سران نظامي ايالات متحده آمريكا در" كلارك "يكي از شهرهاي ايالت ميسوري قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش معلمي فقير بود ولي خود او بعد از احراز مقام افسري به علت لياقت و هوش سرشاري كه داشت به مقامات بزرگ ارتشي رسيد و در 57 سالگي" ژنرال 5 ستاره "شد .ژنرال" عمر برادلي "از برجستهترين افسران آمريكا در جنگ بينالملل دوم بود.
سال 1936: نبرد اول" تمبين "كه قسمتي از برنامه عمليات جنگي فتح حبشه توسط سپاهيان ايتاليايي بود ،با پيروزي كامل ايتالياييها پايان يافت .پايان اين مرحله از عمليات جنگي كه مارشال ايتاليايي" بادوگليو "قهرمان آن شناخته شد ،تصرف" آمبارادام "بود .شروع نبر تمبين كه از خونينترين جنگهاي ايتاليا و حبشه محسوب ميشود از روز 20 ژانويه همان سال بود .به روز 20 ژانويه 1936 مراجعه شود
سال 1941: "آلفونس سيزدهم "آخرين پادشاه اسپانيا بدرود حيات گفت .اين پادشاه كه روز 24 اكتبر 1885 ميلادي در مادريد متولد شده و هام روز نيز بر اثر مرگ پدرش آلفونس دوازدهم به سلطنت رسيده بود ،پس از 47 سال سلطنت روز 12 آوريل 1932 بر اثر پيروزي جمهوريخواهان از سلطنت دست برداشت و به فرانسه پناهنده شد .به روز 12 آوريل 1932 و 24 اكتبر 1885 مراجعه شود
سال 1955: اولين ميسيون نظامي آمريكا در سايگون پايتخت ويتنام جنوبي مستقر شد و به اين ترتيب ايالت متحده آمريكا وارد ماجرايي از تاريخ سياسي خويش شد كه نتيجه آن جنگ معروف" ويتنام "بود .ميسيون نظامي آمريكا كه از 342 افسر جزص وارد شد تشكيل شده بود براي بررسي پيرامون نحوه دفاع از ويتنام جنوبي در برابر كمونيستهاي ويتنام شمالي به آن سرزمين آمده بودند .به روز 8 فوريه 1962 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده