تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه فوریه روز 14
سال 1487: سفر تاريخي" بارتولوميودياز "يكي از برجستهترين دريانوردان پرتغالي قرن پانزدهم ميلادي آغاز شد .در اين سفر" بارتلمي دياز "از پرتغال حركت كرده و قاره آفريقا را از مغرب ،در اقيانوس اطلس به طرف جنوب دور زد .پايان اين سفر اكتشافي كشف جنوبيترين نقطه آفريقا بود كه خود" دياز "آن را" دماغه اميد نيك "نام گذاشت .به روز 28 اوت 1488 مراجعه شود
سال 1755: "شارنهورست "يكي از ميهنپرستترين و شجاعترين سرداران كشور پروس) آلمان (در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي در" بورونو "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه درجه ژنرالي داشت ،جزو مشاوران دربار پروس نيز محسوب ميشد و بعد از معاهده تيلسيت در 8 ژوييه 1807 وي باني اصلي تحول در ارتش پروس گرديد .به روز 11 ژوئن 1813 و 8 ژوييه 1807 مراجعه شود
سال 1810: در جريان مبارزات ناپلئون بناپارت امپراتور معروف فرانسه و پاپ پي هفتم رهبر بزرگ مذهب كاتوليك ،شهر رم كه در آن زمان مركز همه فعاليتهاي سياسي و نظامي بود به تصرف نيروهاي فرانسوي درآمد و امپراتور فرانسه اعلام كرد كه رم كه درگذشته توسط شارلماني به كليسا اهدا شده بود دوباره از پاپ پس گرفته ميشود .رم در جريان مبارزات ايتاليا براي اتحاد ،دوباره پايتخت ايتاليا شد.
سال 1815: "كريستوفر شولز "مخترع ماشين تحرير در" آرمروي "چشم به جهان باز كرد .خانوادهاش مردمي فقير بودند و او از نوجواني به تلاش معاش افتاد و در كارگاه صنعتگري موسوم به" جان رايز "مشغول كار شد وي از 32 سالگي در انديشه اختراع وسيلهاي براي تحرير افتاد و پس از چند سال زحمت توانست ماشين تحرير را بسازد .ماشينهاي تحرير امروزي تكامل يافته ماشين" كريستوفر شولز "است.
سال 1881: "سرژاكوب اپشتين "بزرگترين مجسمهساز معاصر جهان كه او را پيشرو مجسمهسازي دنياي حاضر مينامند ،در خانوادهاي متوسط و هنردوست متولد شد .زادگاهش" لندن "بود و هنرمند بزرگ جز مدت كمي ،بقيه اوقات خود را در همين شهر گذرانيد به دريافت دو لقب" سر "و" تانت "از دربار انگلستان مفتخر شد .وي روز 1 سپتامبر 1959 ميلادي مرد .به روز 1 سپتامبر 1959 مراجعه شود
سال 1912: ايالت" آريزونا "به اتحاديه ايالات آمريكا پيوست و به اين ترتيب با الحاق" آريزونا "به ايالات متحده آمريكا تعداد ايالات اين كشور به 48 ايالت رسيد .آريزونا در حدود 113/956 مايل مربع مساحت دارد و پنجمين ايالات آمريكا از حيث وسعت ميباشد .آريزونا در جنوب غربي ايالات متحده قرار گرفته و پايتخت آن" فونيكس "نام دارد.
سال 1930: درياسالار" فونتير پيتز "فرمانده معروف نيروي دريايي آلمان در جنگهاي بينالملل اول ،پس از 81 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .اين دريانورد بزرگ ،روز 21 ماه اوت 1849 ميلادي در) كوسترين (متولد شده و بعد از تحصيلات مقدماتي وارد مدرسه نيروي دريايي شده بود .به دستور هيلتر نام او به روي يكي از نبرد ناوهاي بزرگ آلمان گذاشته شد .به روز 21 اوت 1849 مراجعه شود
سال 1942: جزيره بزرگ" سوماترا "در اندونزي امروزي در جنگ دوم ،به تصرف نيروهاي ژاپني درآمد و پس از تصرف" برنئو "اين پيروزي ،مهمترين پيرزوي ژاپن در جنگهاي اقيانوس آرام بود .با وجودي كه ژاپنيها نيروي نسبتاش زيادي براي تسخير اين جزاير بسيج نكرده بودند معهذا تصرف سوماترا آسانتر از ساير جزاير صورت گرفت .به روز 8 دسامبر 1941 و 1 مارس 1942 مراجعه شود
سال 1959: دوران زمامداري" فيدل كاسترو "انقلابي مشهور كوبا بر آن كشور آغاز شد .كوبا ،كه امروزه تنها كشور سوسياليست نيمكره غربي محسوب ميشود ،در طول تاريخ سياسي خود بارها دچار كودتا و قيامها و انقلابهاي متعدد واقع شده بود كه آخرين آن قيام فيدل كاسترو ،بود .در اين قيام كه به يك انقلاب ملي مبدل شد ،فيدل كاسترو موفق به سرنگون كردن رژيم باتيستا شد .به روز 10 مارس 1952 مراجعه شود
سال 1563: انجمني تاريخي و مذهبي" ترانت "كه از روز 17 اوت 1560 ميلادي در شهري به همين نام در ايتاليا تشكيل شده بود ،پايان يافت .اين انجمن كه آخرين دوره سلسله انجمنهايي به همين اسم بود ،براي ايجاد اتحاد ميان ممالك و ملل كاتوليك مذهب به همت و ابتكار پاپ" آدرين ششم "تاسيس شده بود .يكي از علل جنگهاي مذهبي كه بعداش اتفاق افتاد همين انجمن بود .به روز 17 اوت 1560 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده