تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه مارس روز 15
سال -44: "ژول سزار "سردار بزرگ و امپراتور شجاع روم قديم در جريان يك توطئه سياسي توسط" كاسيوس - بروتوس "و جمع ديگري از مخالفان در مجلس سنا كشته شد .وي كه امپراتوري روم را اداره ميكرد ،به سبب حسادت عدهاي از ياران سابقش كه طمع در جاه و مقام او كرده بودند ،مورد نفرت سناتورها واقع شده بود .به روز 6 سپتامبر 48 و 27 اكتبر 101 قبل از ميلاد مراجعه شود
سال 1524: "واسكودوگاما "دريانورد و مكتشف بزرگ پرتغالي پس از 64 سال زندگي چشم از جهان فرو بست .واسكودوگاما ،كه روز 29 سپتامبر 1460 ميلادي متولد شده بود ،طي ماصموريتهاي فراواني كه براي كشور خود انجام داد ،موفق به يافتن راهي از پرتغال به هندوستان از طريق دور زدن اقيانوس اطلس و قاره آفريقا شد .سفر تاريخي" گاما "از روز 11 نوامبر 1498 ميلادي آغاز شده بود.
سال 1735: "نيكولا - بارون دوآلوينزي "سردار بزرگ و فرمانده معروف اتريشي در قرن هجدهم ميلادي ،در" ترانسيلواني "قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهاش از محترمين اتريش محسوب ميشدند و بسياري از اجداد او ،افسر ارتش بودند .آلوينزي در جنگهاي شمال ايتاليا با ناپلئون بارها روبرو شد و شكست خورد .وي روز 28 ژوييه 1810 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 14 ژانويه 1797 مراجعه شود
سال 1767: وكسهاي" آندرو - جاكسون "هفتمين رييس جمهوري ايالات متحده آمريكا و اولين رييس جمهوري آن كشور از حزب دموكرات در كلبهاي چوبي در واقع در ايالت" كاروليناي "جنوبي متولد شد .از كودكي متكي به نفس تربيت شد و ترقياتش در ارتش ،هنگام جنگ عليه سرخپوستان آغاز گرديد .وي از 1829 تا 1837 ميلادي رييس جمهوري آمريكا بود .به روز 8 ژوئن 1845 مراجعه شود
سال 1804: "دوك دانگين "يكي از شاهزادگان معروف فرانسه كه ماجراي ربوده شدن او در آلمان و اعدام وي در زمان ناپلئون بناپارت شهرت فراوان دارد ،به گناه توطئه عليه جان ناپلئون و حكومت فرانسه به امر امپراتور ،تيرباران شد و عمر 32 ساله وي پايان يافت" .لوئي - آنتوان - دوك دانگين "روز 11 سپتامبر 1772 ميلادي متولد شده و روز 10 مارس 1804 ربوده شده بود .به روز 11 سپتامبر 1772 مراجعه شود
سال 1831: فيلد مارشال" كنت - نيتهاردت - دوگينزنو "افسر عالي مقام و فرمانده معروف پروسي در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،بعد از 71 سال زندگي چشم از جهان فرو بست .گينزنو روز 12 ژوييه 1760 ميلادي در خانوادهاي از معروفترين فاميل پروس متولد شده بود .بسياري از فرماندهان و سرداران بزرگ اتريش ،افتخار شاگردي او را كه جزص مشاوران عالي دربار پروس بود ،داشتهاند.
سال 1848: انقلاب بزرگ" وين "پايتخت اتريش اتفاق افتاد و اين قيام خونين ،توسط آزادي خواهان اتريشي و مخالفان رژيم استبدادي صورت گرفت .هدف عمده عاملين اين قيام بركناري پرنس" مترنيخ "صدراعظم مستبد اتريش بود كه) پادشاه بيتخت و تاج اتريش (لقب داشت .ميهنپرستان به مقصود رسيدند و مترنيخ ،مقتدرترين مردان اتريش قرن نوزدهم به انگلستان پناهنده گرديد.
سال 1870: "كريستيان دهم "پادشاه دانمارك در" كپنهاك "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي فرزند فردريك هشتم بود و بعد از رسيدن به حد رشد ،جزص افسران نيروي دريايي به خدمت پرداخت و تا قبل از سلطنت ،به اين كار مشغول بود .كريستيان دهم ،روز 4 دسامبر 1912 ميلادي در 42 سالگي به سلطنت رسيد و زندگي و سلطنت وي روز 20 آوريل 1947 ميلادي به پايان رسيد .به روز 4 دسامبر 1912 مراجعه شود
سال 1922: "فوئاد اول "به عنوان اولين پادشاه رسمي كشور مصر به تخت سلطنت نشست و به اين ترتيب ،دوران پادشاهي در آن كشور آغاز گرديد .در 21 فوريه همين سال ،انگليسيها كه تا آن زمان امور داخلي و خارجي مصر را اداره ميكردند ،به شرط اين كه مصريها ارتباط دفاعي انگلستان و سودان را تاصمين كنند ،به آن كشور استقلال دادند .فوئاد اول در سال 1936 ميلادي مرد .به روز 21 فوريه 1922 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده