تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه مارس روز 26
سال 1592: "ژان - آموس - كومنيوس "عالم بزرگ تعليم و تربيت و اديب معروف چكاسلواكي ،در" موراوي "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در دوران سياه قرون وسطي ميزيست و چون روحانيون كاتوليك به سختي مانع از رشد افكار ميشدند كومنيوس به مبارزه عليه آنان پرداخت و كتبي كه نوشت همه حاوي آخرين دستورات تعليم و تربيت بود .وي به سال 1670 ميلادي مرد .به روز 15 نوامبر 1670 مراجعه شود
سال 1827: "لودويك وان بتهوون "آهنگساز بزرگ و موسيقيدان برجسته اتريشي بعد از 57 سال زندگي تواصم با رنج و محروميت و فقر بدرود حيات گفت .اين نابغه موسيقي قرن نوزدهم ،روز 16 دسامبر 1770 ميلادي در خانه فقيرانهاي در شهر" بن "متولد شده بود .در اواخر عمر كر شد و اين امر ،ضربه شديدي به روح حساس او وارد آورد" .سنفونيها "از برجستهترين آثار اوست .به روز 16 دسامبر 1770 مراجعه شود
سال 1868: "ادموند روستان "تئاترنويس معروف فرانسه در قرون بيستم و نوزدهم ميلادي در بندر زيباي" مارسي "متولد شد .روستان از كودكي علاقه زيادي به تئاتر داشت و مدتي نيز در نقشهاي كوتاهي در تئاتر ظاهر شد ولي بعد ،به نويسندگي پرداخت و آثار پر ارزشي چون" سيرانودوبرژراك "و" اگلن "نوشت .وي روز 3 اكتبر سال 1918 ميلادي در 50 سالگي مرد .به روز 3 اكتبر 1918 مراجعه شود
سال 1874: "رابرت فراست "شاعر بزرگ آمريكايي در شهر سانفرانسيسكو متولد شد .پدرش روزنامهنويس بود و رابرت نيز اولين شغل اجتماعي خود را از روزنامهنويسي شروع كرد .در سال 1894 اولين مجموعه اشعارش را چاپ كرد كه به آن" اراده يك پسرك "نام داده بود .از مهمترين آثار او كه روز 29 ژانويه 1962 ميلادي مرد" شال بستن و فاصله كوه "را بايد نام برد .به روز 29 ژانويه 1962 مراجعه شود
سال 1918: معاهده" بخارست "در پايتخت كشور روماني بين نمايندگان حكومت تازه روسيه و آلمانيها به امضاص رسيد و به اين ترتيب ،جنگ ميان دو كشور كه از اصليترين پيكارهاي جنگ بينالملل اول محسوب ميشود رسماش پايان يافت .قرارداد موقتي بين آلمان روسيه ،روز 3 مارس 1918 امضاص شده بود و به اين ترتيب متفقين يكي از ياران نيرومند خود را از دست دادند .به روز 18 فوريه 1918 مراجعه شود
سال 1948: اولين پيمان دفاعي و سياسي ميان دولتهاي اروپايي پس از جنگ بينالملل دولتهاي اروپايي پس از جنگ بينالملل دوم و شكست هيتلر بوجود آمد و اين پيمان كه به نام" بروكسل "معروف شد ،از 5 كشور اروپاي غربي يعني" بلژيك - هلند و لوكزامبورگ فرانسه و انگلستان "تشكيل شده بود و هدف از ايجاد آن ،تاسيس يك سازمان قوي براي جلوگيري از هر گونه تجاوز به خاك كشورهاي امضاصكننده آن بود .بعدها اين پيمان به پيمان آتلانتيك شمالي معروف شد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها