تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه مارس روز 27
سال 1497: "هانس - هول بين "نقاش و گراورساز برجسته آلماني در قرن شانزدهم ميلادي در شهر" اوگس بورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي معاصر با" آلبرت دورر "نقاش ديگر آلماني در دوران نهضت ادبي و هنري" رنسانس "ميباشد .از مهمترين آثار هول بين" تصوير اراسم "است .وي روز 24 ژوييه 1543 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 24 ژوييه 1543 مراجعه شود
سال 1584: "فرانتز هالس "نقاش و پيكرنگار معروف هلندي در قرن هفدهم ميلادي در شهر آنورس) در بلژيك امروزي (قدم به عرصه وجود گذاشت ،به خلاف" ژراردو "كه خانوادهاي ثروتمند است ،فرانتز هالس در فقر بدنيا آمد ولي بعدها در شهرت و محبوبيت هنري ،از ژراردو نيز برتر شد .اين هنرمند نامدار هلندي روز 11 دسامبر سال 1666 بعد از 82 سال زندگي درگذشت .به روز 11 دسامبر 1666 مراجعه شود
سال 1609: فرمان تاريخي معروف به" لتردو - ماژس ته "يا" مكتوب سلطنتي "توسط پادشاه چكاسلواكي موسوم به امپراتور" ماتياس دوهابسبورگ "صادر شد .به موجب اين فرمان ،امپراتور چك ،به مردم سرزمين خود كه مذهب پروتستان داشتند ،آزادي مذهبي داد .اين فرمان يكي از علل بروز جنگهاي معروف به" جنگ بوهم "گرديد .به روز 23 مه 1618 و 26 اوت 1619 مراجعه شود
سال 1686: "فارنهايت "يكي از بزرگترين و نامدارترين علماي فيزيك پروسي در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي ،در بندر معروف" دانتزيگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .از دوران تحصيل شروع به تحقيقاتي درباره گرما كرد و در انديشه اختراع وسيلهاي براي نشان دادن درجه گرما بود تا در سال 1724 ميلادي اولين ميزانالحراره را ساخت .فارنهايت روز 6 اوت 1736 ميلادي مرد .به روز 6 اوت 1736 مراجعه شود
سال 1701: جنگهاي سهساله پطر كبير امپراتور نامدار روسيه براي توسعه متصرفات روسيه در ساحل درياي بالتيك عليه سپاهيان سوئدي كه قادر مطلق در سواحل درياي بالتيك بودند ،آغاز شد .اين جنگها مدت سه سال طول كشيد و در جريان آن" پطر كبير "با فداكاري فراوان موفق شد ايالات انگري - لتوني و استوني را كه متعلق به سوئد بود تصرف كند .به روز 29 اوت 1704 مراجعه شود
سال 1830: "بنجامين - كنستان "يكي از سياستمداران معروف كه در ضمن از مورخين و ادباي بزرگ دوران سلطنت ناپلئون بناپارت محسوب ميشود ،بعد از 63 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .او كه به طور كامل" بنجامين - كنستان دوبرك "نام داشت روز 24 ژوييه 1767 ميلادي در" لوزان "متولد شده بود .كنستان يكي از محترمترين و متنفذترين مشاوران ناپلئون اول بود .به روز 24 ژوييه 1767 مراجعه شود
سال 1915: يكي از خونينترين و پر تلفاتترين جنگهاي فرانسه و آلمان كه در خلال جنگ اول بينالملل اتفاق افتاده بود ،بدون نتيجه پايان يافت در حالي كه از سربازان فرانسوي مجموعاش 48 هزار نفر و از سربازان آلماني 36 هزار نفر به قتل رسيده بودند .اين جنگ كه در" شامپاني "در مركز فرانسه اتفاق افتاد و به نام جنگ اول شامپاني معروفست ،از روز 14 فوريه 1915 ميلادي آغاز شده بود .به روز 14 فوريه 1915 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها