تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه آوریل روز 15
سال 1500: "بنونوتو - سليني "هنرمند معروف قرن شانزدهم ميلادي ايتاليا در" فلورانس "متولد شد .در اكثر هنرهاي زمان خود استاد بود .علاوه بر نقاشي و مجسمهسازي در گراورسازي و قلمزني نيز مهارت فراوان داشت .گرچه مردي لاابالي بود بود و يك بار نيز متهم به جنايت شد ولي به سبب حمايت" پاپ پل "به مقامات بالا رسيد .وي روز 29 ژوييه 1571 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 29 ژوييه 1571 مراجعه شود
سال 1707: "لئونارد اولر "بزرگترين دانشمند سويسي ،در" بال "قدم به عرصه وجود گذاشت پدرش كشيش" كالونيست "بود و خود او با وجود تحصيلات ديني ،به رياضيات علاقه زياد داشت و در اين راه به سرعت مشهور شد و عضويت آكادمي سنپطرزبورگ روسيه را بدست آورد .اين مرد بزرگ كه به او" روح آناليز رياضي "لقب دادهاند روز 18 سپتامبر 1783 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 18 سپتامبر 1783 مراجعه شود
سال 1796: جنگهاي يك ساله ناپلئون بناپارت سردار جديد حكومت انقلابي فرانسه در ايتاليا ،با نيروهاي اتريشي و ساردني آغاز شد .اين جنگها تا آوريل 1797 ميلادي به طول انجاميد و در جريان اين يك سال جنگ ناپلئون با سپاهي كه از 40 هزار نفر تجاوز نكرد 18 جنگ بزرگ و 65 جنگ كوچك انجام داد كه در همه آنها پيروزي يافت ،در حالي كه سپاهيان خصم اغلب تا 70 هزار نفر هم بالغ ميشدند.
سال 1865: "آبراهام لينكلن "شانزدهمين رييس جمهوري آمريكا بعد از 56 سال زندگي ترور شد و قاتل او شخصي به نام" جان ويلكز بوث "بود" .لينكلن "روز 12 فوريه 1809 ميلادي متولد شده و تا قبل از رسيدن به مقام رياست جمهوري ،با فقر و زحمت فراواني روبرو بود .در سال 1861 وي در 52 سالگي به رياست رسيد .لينكلن يكي از 5 رييس جمهوري جاوداني آمريكا محسوب ميشود .به روز 12 فوريه 1809 مراجعه شود
سال 1880: "جرج اليوت "خانم نويسنده معروف انگليسي در قرن نوزدهم ميلادي ،بعد از 61 سال زندگي مرد .نام اصليش" ماريآن اليوت "بود و روز 14 دسامبر 1819 ميلادي متولد شد .خانواده او ،مردمي متعصب و مذهبي بودند و پس از مرگ پدر و مادر به سفر دور دنيا رفت و بعد به نوشتن آثار خود پرداخت .نيمه مارس - سيلاس - مارنر - و صحنههايي از زندگي نويسندگي را بايد نام برد .از مهمترين آثار او
سال 1912: فاجعه دريايي معروف به" غرق تيتانيك "در وسط اقيانوس اطلس اتفاق افتاد .در اين روز كشتي مسافربري معظم و لوكس تيتانيك كه از طرف كشور فرانسه به آب افتاده بود ،در اولين سفر دريايي خود ،با يك كوه بزرگ يخ تصادم كرد .شدت اين برخورد به قدري بود كه كشتي تيتانيك با همه استحكام خود چون يك جعبه مقوايي در هم شكست و قبل از رسيدن هر گونه كمكي غرق شد و با 1497 مسافر به اعماق دريا فرو رفت.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده