تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژوئن روز 12
سال 1785: براي اولين بار در تاريخ هوانوردي ،فاصله درياي مانش ،بين فرانسه و انگلستان از راه هوا طي شد و طي اين مسافت كه امروزه به وسايل مختلف به عنوان تفريح انجام ميشود ،به وسيله" بالون "بود كه سروصدايي بزرگ در دنيا به راه انداخت .كانال مانش در سال 1875 به وسيله شنا ،در سال 1909 به وسيله هواپيما و در سال 1929 به وسيله كشتي بخار پيموده شد.
سال 1800: نبرد معروف" مونتبلو "در حوالي كوهستاني به همين نام در ايتاليا ،ميان قسمتي از سپاهيان اتريش به فرماندهي ژنرال" ملاس "و قسمتي از سپاهيان فرانسه به فرماندهي" لان "كه در آن زمان در ركاب ناپلئون بناپارت در ايتاليا ميجنگيد ،اتفاق افتاد .در اين نبرد بزرگ با وجود برتري فراوان اتريشيها بر فرانسويها ،معهذا پيروزي با" لان "سردار فرانسوي بود .به روز 3 ژانويه 1769 مراجعه شود
سال 1914: اولين آزمايش براي مهار انرژي حرارتي خورشيد در ناحيهاي به نام" مهادي "نزديك قاهره ،پايتخت مصر صورت گرفت .مبتكر اين طريقه ،يك فيزيكدان بزرگ آلماني به نام" شومان "بود كه توانست با تمركز اشعه خورشيد ،ماشين بخاري را به كار بيندازد كه به اندازه 50 اسب نير داشت .اين آزمايش اساس ساختمان موتورها و اجاقهاي آفتابي گرديد كه امروز ،در صنعت نقش مهمي به عهده دارند.
سال 1482: قديميترين مستعمرات آفريقا ،به تصرف پرتغال درآمد و اين مستعمره كه هنوز نيز تحت سلطه پرتغاليها اداره ميشود" آنگولا "نام دارد .پرتغاليها اين سرزمين را كه در ضمن وسيعترين مستعمرات امروزي اروپائيان در آفريقاست ،ده سال زودتر از كشف آمريكا تصرف كردند .آنگولا در مغرب آفريقا در ساحل اقيانوس اطلس قرار داشته 1246700 كيلومتر مربع مساحت و 5/5 ميليون نفر جمعيت دارد.
سال 1639: شورش تاريخي معروف به" شورش پابرهنگان "در ايالت" نورماندي "در كشور فرانسه آغاز شد .اين شورش كه در تاريخ به نام" وانوپيه "نيز معروف است ،به سبب فقر فراوان مردم اتفاق افتاد و ،عده زيادي از پابرهنگان و فقراي نورماندي عليه لوئي سيزدهم و كاردينال ريشليو در آن شركت داشتند ،اين قايم نيز مانند ساير قيامها با قتل و اعدام بسياري از شورشيان پايان يافت .به روز 24 اكتبر 1634 مراجعه شود
سال 1777: "برنارد دوژوسيو "گياهشناس و دانشمند معروف علوم طبيعي فرانسه در قرن هجدهم ميلادي پس از 78 سال زندگي كه قريب به 60 سال آن به تحقيق و تفحص درباره گياهان و ردهبندي آنها سپري شد ،بدرود حيات گفت .برنارد دوژوسيو روز 17 فوريه 1699 ميلادي در ليون متولد شده و از 18 سالگي رسماش به فعاليت پرداخته بود .برادران آنتوان و ژوزف نيز گياهشناسان بزرگي بودند.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده