تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه آگوست روز 14
سال 1452: "لئوناردو - داوينچي "نابغه بزرگ دنياي هنر نقاشي و مجسمهسازي در شهر" وينچي "در حومه" فلورانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .اين مرد بزرگ نه تنها در نقاشي ،بلكه در معماري - فيزيك - فلسفه و ادبيات نيز دست داشت .اولين اثرش" آخرين شام "و شاهكار جاوداني او" لبخند ژوكوند "بود .لئوناردو داوينچي روز 2 مه 1519 بدرود زندگي گفت .به روز 2 مه 1519 مراجعه شود
سال 1632: "گوستاو آدولف "يكي از پادشاهان بزرگ سوئد در قرن هفدهم كه به نام" گوستاو كبير "نيز معروف شده است ،پس از 38 سال زندگي و 21 سال سلطنت ،بدرود حيات گفت و دخترش كريستين به جاي او به سلطنت سوئد رسيد" .گوستاو آدولف "روز 11 نوامبر 1594 ميلادي در شهر استكهلم متولد شده بود .به روزهاي 11 نوامبر 1594 و 5 مه 1611 مراجعه شود
سال 1682: "كاترين اول "امپراتوريس ملكه نامدار روسيه كه اولين فرمانرواي زن در آن سرزمين محسوب ميشود قدم به عرصه وجود گذاشت .زادگاه او شهر مسكو بود و از خانداني فقير برخاسته بود .در جواني به شغل رختشويي امرار معاش ميكرد ولي بعد به همسري پطر كبير امپراتور روسيه درآمد و از روز 28 ژانويه 1725 به جاي پطر به سلطنت رسيد .وي روز 3 آوريل 1727 ميلادي مرد.
سال 1720: معاهده سياسي و نظامي معروف به" معاهده استكهلم "در استكهلم پايتخت سوئد ميان آن دولت و كشور پروس كه به تازگي تاسيس شده و روز بروز بر قدرت و شكنت آن افزوده ميشد ،به امضاص رسيد .به موجب اين قرارداد كه در حقيقت سند برتري نظامي پروسيها بر سوئديها محسوب ميشود ،مالكيت قلعه" استرالسوند "كه در 9 دسامبر 1715 ميلادي به تصرف پروسيها درآمده بود ،براي پروسيها قطعي شد.
سال 1791: قرارداد صلح ميان دو امپراتوري عثماني و اتريش در" سيستووا "به امضاص رسيد و به اين ترتيب قسمت ديگري از جنگهاي خونيني كه در آن زمان در اروپا جريان داشت پايان يافت .جنگ اتريش و عثماني از روز 16 اوت 1787 با اعلان جنگ عثمانيها آغاز شده بود .علت صلح اتريش آن بود كه ملل مختلفه اتريش به تحريك فردريك دوم پادشاه پروس در صدد شورش برآمده بودند.
سال 1825: "بنزين "كه امروزه از آن به نام" خون اقتصادي "ياد ميشود به همت يكي از شيميدانهاي جوان انگليسي به نام" ميشل فارادي "كشف شد .فارادي كه در آن زمان 34 سال داشت بعد از چند تجربه و آزمايش توانسته بود كه از تجزيه نفت كه در آن زمان كمتر كسي به اهميت اقتصادي و صنعتي آن توجه داشت" ،بنزين "را كشف كند و اين كشف ،در روز 14 اوت 1825 بود .به روز 2 سپتامبر 1791 مراجعه شود
سال 1873: "لي دوفرست "مخترع بزرگ و صنعتگر برجسته آمريكايي در شهر" كانسل - بلافز "در آمريكا متولد شد .از دوران تحصيل به كارهاي فني علاقه داشت و سرانجام نيز از دانشكده علوم" شفيلد "فارغالتحصيل شد و بعدها فعاليت خود را در امور صنايع الكتريك متمركز كرد" .لي دوفورست "در مدت حيات صنعتي خود بيش از 300 اختراع كرد و به سال 1938 ميلادي در 65 سالگي بدرود حيات گفت.
سال 1914: حملات سپاههاي اول و دوم فرانسه به سرزمين" لرن "آغاز شد .اين حملات بعد از ناكامي فرانسويان در نبردهاي آلزاس بود كه از روز 8 اوت همان سال شروع شده بود .در اين پيكار كه تا روز 29 اوت 1914 ميلادي به طول انجاميد .سپاه دوم از سپاههاي 6 و 7 آلمان به فرماندهي وليعهد باوير شكست خورد و جنگ لرن به نفع آلمانيها پايان يافت .به روز 20 اوت 1914 مراجعه شود
سال 1945: ژاپن در جنگ دوم جهاني تسليم شد و به اين ترتيب جنگي كه با حمله نيروهاي مسلح آلمان نازي به لهستان روز اول سپتامبر سال 1939 آغاز شده بود ،در شرق دور پايان يافت .ژاپن و آمريكا از روز 7 دسامبر 1941 ميلادي با يكديگر وارد جنگ شده و پيكارهاي سختي نظير) گودال كانال - فيليپين - ايوجيما و اوكيناوا (كردند تا سرانجام به نيروي بمب اتمي كه در هيروشيما و ناگازاكي منفجر شد ژاپن تسليم شد.
سال 1962: پس از 6 سال كار و زحمت شبانهروزي توسط هزارها كارگر و مهندس و متخصص فرانسوي و ايتاليايي ،سرانجام طولانيترين و معروفترين تونلهاي جهان حفر شد و دو كشور ايتاليا و فرانسه به وسيله اين تونل كه زير كوههاي آلپزده شده بود با يكديگر مربوط شدند .اين تونل بزرگ ،كه از زير قلعه" مون بلان "عبور ميكند 6 كيلومتر طول داشته و اتومبيلرو ميباشد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده