تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه اکتبر روز 10
سال 1291: سفر بيست ساله" ماركوپولو "سياح و جهانگرد ايتاليايي كه از روز 24 آوريل سال 1271 ميلادي آغاز شده بود پايان يافت و رهآورد اين سفر پر از عجايب ،كتابي به نام" عجايب "بود كه در آن ماركوپولو كه از مردم و نيز ايتاليا بود ،مشاهدات خود را درباره قوبيلاي قاآن امپراتور مغولي چين و ساير شهرها و ممالك آسيايي به تفصيل شرح داده است .به روز 24 آوريل 1271 مراجعه شود
سال 1520: "رافائل "بزرگترين نقاش ايتاليا در قرون پانزدهم و شانزدهم ميلادي پس از 37 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .وي كه روز 3 مارس 1483 ميلادي در" اوربينو "متولد شده بود .تحت حمايت پاپ لئون دهم و ژول دوم ،سرآمد هنرمندان زمان خود شد و آثار بسياري در كليساي واتيكان از خود به يادگار گذاشت" .خانواده مقدس - باغبان زيبا - آتشسوزي شهر و مدرسه آتن "از آثار برجسته او هستند.
سال 1716: قرارداد دو جانبه ميان فرانسه و انگليس در زمان نيابت سلطنت دوك دورلئان نايبالسلطنه فرانسه و جرج اول ،امير و فرمانرواي هانوور و انگلستان به امضاص رسيد و در اين قرارداد كه به اتكا و هميت يكي از سياسيون فرانسه به نام" دوبوا "به امضاص رسيد ،دو كشور اختلافات خود را حل كردند و روز 4 ژانويه 1717 نيز هلند به اين قرار داد پيوست و اتحاد مثلث بوجود آمد .به روز 4 ژانويه 1717 مراجعه شود
سال 1789: شورش خونين" قاهره "پايتخت مصر ،عليه سپاهيان فرانسوي كه آن سرزمين را به فرمان ناپلئون بناپارت اشغال كرده بودند آغاز شد .در اين شورش بزرگ كه هدف شورشيان قتل عام سربازان و افسران فرانسوي بود تا قبل از آن كه بناپارت به مقابله با شورشيان بشتابد 1500 سرباز افسر و نيز 2 ژنرال فرانسوي كشته شدند .اين شورش فرداي آن روز سركوب شد.
سال 1793: دومين قرارداد تقسيم و تجزيه لهستان ميان روسيه و پروس به امضاص رسيد و به اين نحو پس از تقريباش دو سال كه از حمله نيروهاي روسيه و پروس در 23 مه 1791 ميلادي به لهستان ميگذشت ،بار ديگر قسمتهايي از اراضي لهستان از آن كشور جدا شد به موجب اين قرارداد جديد" ،تورن و دانزيك "به پروس تعلق گرفت و قسمت اعظم ليتواني نيز نصيب امپراتوري روسيه گرديد .به روز 23 مه 1791 مراجعه شود
سال 1806: جنگ معروف به" سال فلد "در جريان جنگهاي شش روزه ساكس ،اتفاق افتاد در اين جنگ 107 ،هزار پروسي ،به سرداري پرنس لوي دوپروس با 66 هزار فرانسوي به فرماندهي خود ناپلئون بناپارت امپراتور معروف فرانسه با يكديگر روبرو بودند و پروسيها به آساني شكست خوردند .در اين جنگ سه هزار پروسي مقتول شد و چون نبرد در محلي به نام" سال فلد "اتفاق افتاده بود ،به همان نام موسوم شد.
سال 1881: "اتحاد مثلث "ميان سه كشور اتريش آلمان و ايتاليا در شهر" وين "مركز امپراتوري اتريش تاسيس شد .مدت اين اتحاد طبق قرارداد 5 سال بود و به موج آن سه كشور ،به كمك هم مقاصد سياسي خود را در نقاط مختلف دنيا عملي ميكردند .با وجود همه اطميناني كه آلمان و اتريش به ايتاليا داشتند معهذا پيمان اتحاد مثلث تا آخر ادامه نيافت و ايتاليا از عضويت در آن كنارهگيري كرد.
سال 1898: "ليليان اسميت "نويسنده و منقد معروف آمريكايي در شهر" دايتون "قدم به عرصه وجود گذاشت هنوز در دبيرستان تحصيل ميكرد كه به نويسندگي پرداخت و اولين كتابش" ميوه عجيب "نام داشت .از مهمترين آثار اين نويسنده موشكاف و حساس كه روز 28 سپتامبر 1966 ميلادي در 68 سالگي مرد" باران بر دامنه "را ميتوان نام برد .به روز 28 سپتامبر 1966 مراجعه شود
سال 1902: اولين جلسه ديوان داوري بينالمللي لاهه ،در شهر لاهه مهمترين شهرهاي كشور هلند تشكيل شد و اينك 65 سال است كه اين ديوان بينالمللي به كار خود ادامه ميدهد و قديميترين سازمانهاي بينالمللي است كه هنوز وجود دارد .ديوان داوري بينالمللي لاهه كه مقرش در لاهه هلند است به پيشنهاد تزار" نيكولاي دوم "امپراتور روس براي رفع اختلافات دول مختلف جهان و جلوگيري از جنگ بوجود آمده بود.
سال 1912: شورش و طغيان بزرگ موسوم به" ووچونگ "به رهبري دكتر" سون .يات .سن "رهبر انقلاب تاريخي چين در آن كشور آغاز شد و پايان اين انقلاب منقرض شدن سلسله" منچوها "در چين و استقرار حكومت جمهوري بود" .دكتر سونيات سن "كه دكتر طب بود براي رهايي ملت چين از زير بار ظلم منچوها قيام كرد و خود او ،بعدها اولين رييس جمهوري چين شد.
سال 1922: "مارسل پروست "نويسنده معروف فرانسوي ،پس از 51 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 8 اوت 1871 ميلادي در پاريس متولد شده بود و تا 35 سالگي روزگار را به خوشي و عشرت گذرانيد .به سبب يك استراحت طولاني ناشي از بيماري ،وي به نويسندگي پرداخت و آثار پر ارزشي چون كتابهاي" در پي عمر تلف كرده - درساه دختران نو شكفته و سودوم و گومورا "را بوجود آورد.
سال 1938: "سودت "سرزمين آلمانينشين چكاسلواكي كه حزب نازي آلمان به رهبري" آدولف هيتلر "ادعاي مالكيت و تقاضاي الحاق آن را به كشور آلمان داشت ،رسماش توسط افراد ارتش آلمان نازي تصرف شد .اشغال سودت به دنبال كنفرانس تاريخي مونيخ بود كه در آن نمايندگان سه كشور اروپايي) انگلستان - فرانسه و ايتاليا (به دولت آلمان اجازه اين كار را داده بودند .سودت امروزه جزص چكاسلواكي محسوب ميشود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها