تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه اکتبر روز 11
سال 1492: پس از 33 روز دريانورد ،كشتيها و ملواناني كه روز 3 اوت 1492 ميلادي با كريستف كلمب از بندر" پالوس "در اسپانيا به طرف غرب اقيانوس اطلس حركت كرده بودند ،پا به خشكي گذاشتند و ميپنداشتند كه به هندوستان رسيدهاند در حالي كه به جزيره سالوادور در آمريكا رسيده بودند .به اين ترتيب قاره آمريكا بدون اين كه كريستف كلمب بداند و بخواهد ،كشف شد .به روز 27 مه و 3 اوت 1492 مراجعه شود
سال 1746: جنگ تاريخي و خونين" روكو "در جريان جنگهاي لويي پانزدهم در هلند اتفاق افتاد .جنگ روكو كه در آن جريان پيروزي با سپاهيان فرانسوي بود ،بعد از پيروزي فرانسه در جنگ" فونتنوا "اتفاق افتاد و سرداري سپاهيان فرانسه نيز مانند همان جنگ با مارشال موريس دو ساكس بود .در جنگ روكو بيش از نيمي از سپاهيان انگليسي و هلندي ،جنگ نكرده تسليم شدند.
سال 1885: "فرانسوا مورياك "نويسنده و اديب بزرگ قرون نوزدهم و بيستم ميلادي فرانسه در" بردو "قدم به عرصه وجود گذاشت .اين نويسنده نامدار ،به سبب فعاليتهاي دامنهدار ادبي خود به عضويت آكادمي ادبيات فرانسه درآمد و علاوه بر آن در سال 1952 ميلادي نيز به دريافت جايزه نوبل در ادبيات مفتخر شد .بسياري از آثار مورياك كه يك نويسنده امور اجتماعي بود به زبانهاي زنده دنيا منجمله به زبان فارسي ترجمه شده است.
سال 1946: كنفرانس" فونتن بلو "در فرانسه پايان يافت و نتيجهاي كه از اين مذاكرات بدست آمد عدم توافق دولت جمهوري فرانسه و نمايندگان ويتنام بود .در اين كنفرانس كه در قصر معروف" فونتن بلو "انجام شد" هوشيمينه "رهبر آزاديخواهان ويتنام شركت داشت و چون فرانسه حاضر به خروج از هندوچين نشد ،از 17 دسامبر همان سال جنگهاي هندوچين آغاز گرديد .به روز 7 مه 1954 مراجعه شود
سال 1963: "ژان كوكتو "نويسنده منقد و هنرمند بزرگ قرن بيستم ميلادي فرانسه و اروپا در 74 سالگي بدرود حيات گفت .ژان كوكتو روز سوم ماه ژوييه سال 1889 ميلادي متولد شد .در سال 1909 ميلادي اولين اثر او به نام" چراغ علاصالدين "منتشر شد و معروفترين اثر او نيز" فرزندان وحشتناك "نام داشت .از پارهاي آثار" كوكتو "با نظارت خود او فيلم ساخته شده است .به روز 3 ژوييه سال 1889 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده