تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه اکتبر روز 12
سال 1532: حمله سپاهيان اسپانيايي براي تصرف كشوري در آمريكاي جنوبي به نام" پرو "آغاز شد .فرمانده اين سپاهيان مرد بيرحم و خونريزي به نام" فرانسوا پيزارو "بود كه او را" فاتح پرو "لقب داده بودند" .فرانسوا پيزارو "بعد از فتح پرو ،عده زيادي از مردم بيچاره و بزرگان بوميان پرو را به قتل رسانيد و خود نيز سرانجام به دست جمعي كشته شد .به روز 11 سپتامبر 1475 و 28 آوريل 1535 مراجعه شود
سال 1795: "جان كيتز "شاعر و اديب بزرگ رمانتيسم انگلستان در قرن نوزدهم ميلادي در" فينس بوري "قدم به عرصه وجود گذاشت .در 24 سالگي مسلول شد و دو سال بعد در 26 سالگي روز 7 اكتبر 1821 ميلادي بدورد حيات گفت .وي در مدت عمر كوتاه خود آثار برجستهاي باقي گذاشت كه از مهمترين آنها" خانم زيباي سنگدل انديميون - يك بلبل و نغمهها "ميباشند .به روز 7 اكتبر 1821 مراجعه شود
سال 1811: پاراگوئه ،كشوري كه امروزه با رژيم مستقل جمهوري در مركز آمريكاي جنوبي ،اداره ميشود ،بعد از قريب به سيصد سال كه تحت سلطه اسپانياييها قرار داشت ،استقلال يافت .دوران سلطه اسپانيا بر پاراگوئه از روز 9 ژوئن 1535 ميلادي كه مهاجرين اسپانيايي به آن كشور وارد شدند آغاز شد بود .پاراگوئه براي حفظ استقلال خو مجبور به جنگهاي متعدد با برزيل و آرژانتين شد .به روز 9 ژوئن 1535 مراجعه شود
سال 1848: "جرج استفنسون "مخترع معروف راهآهن بعد از 67 سال زندگي بدرود حيات گفت .استفنسون روز 26 مارس 1781 ميلادي در" ويلام آنتين "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .بعد از آزمايشهايي چند كه براي استفاده از نيروي بخار در امر حركت دادن وسايل نقليه انجام داد ،در 25 ژوييه 1814 اولين لكوموتيو و راهآهن را به راه انداخت .به روز 26 مارس 1871 مراجعه شود
سال 1924: "آناتول فرانس "نويسنده ،شاعر و اديب بزرگ فرانسوي پس از 80 سال زندگي پر افتخار ديده از دنيا فرو بست .اين هنرمند برجسته كه به او لقب" پادشاه نثر فرانسه "داده بودند ،روز 16 آوريل سال 1844 ميلادي در شهر" پاريس "متولد شد .از مهمترين آثار آناتول فرانس" باغ اپيكور - "تائيس - جلد صدف و ملكه سبا "را ميتوان نام برد .به روز 16 آوريل 1844 مراجعه شود
سال 1960: "ژاك شيفرون "يكي از هنرمندان معروف قرن بيستم كشور سويس ،بعد از 82 سال زندگي بدرود حيات گفت" .ژاك شيفرون "روز 18 مارس سال 1878 ميلادي در شهر" استراسبورگ "در فرانسه متولد شده بود ولي چون از 12 سالگي خانوادهاش به سويس مهاجرت كردند و او تا آخر عمر در سويس اقامت داشت ،به اين جهت او را يك هنرمند سويسي خواندهاند .وي در نوعي" مينياتور "نيز مهارت داشت.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده