تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه نوامبر روز 8
سال 1592: "مونتني "نويسنده ،شاعر و اديب بزرگ فرانسوي در قرون شانزدهم ميلادي پس از 59 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .نام اصلي او" ميشلايكممونتني "بود و روز 22 فوريه 1533 ميلادي در" شاتو دومونتاين "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .مونتني يكي از پرچمداران نهضت ادبي و هنري رنسانس در فرانسه محسوب ميشود .به روز 22 فوريه 1533 مراجعه شود
سال 1734: مارشال دوويلار ،سردار نامآور فرانسوي در عهد سلطنت لويي چهاردهم ،بعد از 81 سال زندگي ،به درود حيات گفت .اين سردار بزرگ كه خدمات موئثري به لويي چهاردهم كرد ،روز 14 ژوييه 1653 ميلادي در" مولن "متولد شده بود .مهمترين خدمت وي فرونشاندن شورش خونين معروف به) كامي زارها(ست كه از روز 30 آوريل 1703 ميلادي شروع شده بود .به روز 14 ژوييه 1653 مراجعه شود
سال 1890: "سزار فرانك "پيانيست و موسيقيدان بزرگ فرانسه در قرن نوزدهم ،پس از 68 سال زندگي در جريان يك سانحه كشته شد .وي روز 10 دسامبر 1822 ميلادي متولد شده بود و در كنسرواتور پاريس زير نظر" راين "پيانيست مشهور تعليم ديده بود .از مهمترين آثار وي كه به سبك كلاسيك نزديك است" .سنفوني رمينور - و شكارچي نفرين شده "را بايد نام برد.
سال 1900: "مارگارت ميچيل "خانم نويسنده معروف آمريكايي ،در آتلانتا واقع در ايالت" جورجيا "متولد شد .پدرش از وكلاي برجسته دادگستري بود و خود او نيز مدتها درس طب خواند ولي به سبب مرگ مادرش درس را ناتمام گذاشت .از 22 سالگي به نويسندگي پرداخت و مدتها پاورقينويسي و خبرنگاري جرايد را به عهده داشت .وي روز 16 اوت 1949 در سانحه اتومبيل مرد .به روز 16 اوت 1949 مراجعه شود
سال 1918: اولين حكومت جمهوري در آلمان تشكيل شد .اين حكومت در اوضاعي بوجود آمد كه هنوز جنگ بينالملل اول كه با حمله آلمان و اتريش به يوگسلاوي) صربستان (شروع شده بود ،كاملاش به پايان نرسيده و هنوز آلمانيها سرگرم جنگ بودند .چون مردم ايالت باواريا ،بيش از مردم ساير نواحي آلمان عليه حكومت ويلهلم دوم قيصر آلمان ابراز نفرت ميكردند ،اولين حكومت جمهوري نيز در باواريا بوجود آمد.
سال 1933: "محمد ظاهر شاه "پادشاه كنوني كشور همسايه ايران يعني" افغانستان "در سن 19 سالگي به تخت سلطنت آن كشور جلوس كرد .محمد ظاهر شاه ،روز 15 اكتبر 1914 ميلادي در" كابل "قدم به عرصه وجود گذاشته و بعد از تحصيلات اوليه ،به كسب علوم عالي مشغول بود كه بر اثر قتل پدرش" محمد نادر شاه "كه در يك توطئه سياسي كشته شد .با عنوان" المتوكل عليالله "به سلطنت افغانستان رسيد.
سال 1949: كشور" كامبوج "يكي از ممالك آسياي جنوب شرقي به استقلال رسيد .كامبوج كه در ساحل خليج سيام و بين 3 كشور تايلند از شمال و مغرب - لائوس از شمال و ويتنام جنوبي از شرق و جنوب قرار دارد ،در حدود 181000 كيلومتر مربع مساحت و در حدود 5/5 ميليون نفر جمعيت دارد .پايتخت اين كشور شهر زيبابي" پنوم پنه "در جنوب آن واقعست .به روز 6 مه 1947 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده