تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه نوامبر روز 21
سال 1374: "فرانسيسكو - پترارك "اديب مشهور ايتاليايي در قرن چهاردهم ميلادي پس از 70 سال زندگي تواصم با افتخارات فراوان ،بدرود حيات گفت .پترارك كه او را يكي از سه اديب پرچمدار اصلي نهضت ادبي و هنري رنسانس در ايتاليا ميدانند ،روز 7 اوت 1304 ميلادي در" آرزو "متولد شده بود .از او سرودها و قطعات متعددي باقي مانده است .به روز 7 اوت 1304 مراجعه شود
سال 1736: لشكركشي تاريخي نادرشاه افشار ،براي سركوبي و گوشمالي افغانان غلجايي كه در شهر قندهار شورش كرده بودند آغاز شد .در اين لشكركشي كه به محاصره قندهار و يك سلسله جنگهاي سخت و خونين ميان قواي نادر و افغانها منجر شد ،عده سپاه نادر 80 هزار نفر سواره و پياده بود و خود نادر نيز فرماندهي آنان را به عهده داشت .اين لشكركشي ،سرانجام به پيروزي نادر و فتح قندهار پايان يافت.
سال 1783: براي اولين بار در تاريخ تلاش بشر براي پرواز به فضا ،يك بالون ،در حالي كه دو نفر را با خود حمل ميكرد به آسمان رفت ،اين آزمايش در جنگل معروف" بوادوبولني "در پاريس صورت گرفت و اولين كساني كه در اين روز به فضا رفتند ،پيلاتر دوروزيه" پدر هوانوردي "و ماركي دارالاند عمومي لويي شانزدهم بودند .به روز 5 ژوييه 1785 و 26 فوريه 1756 مراجعه شود
سال 1806: فرمان تاريخي معروف به" فرمان برلين "توسط ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه صادر شد .به موجب اين فرمان كليه ممالك اروپايي كه يا زير نفوذ فرانسه بودند و يا با آن كشور دوست بودند از هر گونه تجارت با انگلستان ممنوع شدند و به اين ترتيب محاصره بري اقتصادي توسط فرانسه در جواب محاصره بحري كه توسط انگلستان از روز 16 مه همان سال آغاز شده بود ،شروع گرديد .به روز 16 مه 1806 مراجعه شود
سال 1916: "شارل اول "آخرين امپراتور اتريش از خاندان معروف" هابسبورگ "بعد از مرگ امپراتور" فرانسوا ژوزف "به امپراتوري رسيد .شارل اول كه تا قبل از سلطنت با عنوان آرشيدوك شارل فرمانده سپاهيان اتريش در جنگ اول جهاني بود آخرين پادشاه اتريش ،پسر فرانسوا فرديناند وليعهد اتريش و نوه برادر فرانسوا ژوزف بود .وي در پايان جنگ اول جهاني استعفا داد و به انگلستان رفت.
سال 1916: "فرانسوا ژوزف "امپراتور بزرگ و نامدار اتريش پس از 68 سال سلطنت ،چشم از جهان فرو بست و سلطنت اتريش را به نوه برادر خود" آرشيدوك شارل "واگذاشت .اين پادشاه روز 25 سپتامبر سال 1830 ميلادي در وين متولد شده و روز 2 دسامبر 1848 ميلادي در 18 سالگي به جاي عموي خود فرديناند به سلطنت رسيده بود .وي هنگام مرگ 86 سال داشت .به روز 25 سپتامبر 1830 مراجعه شود
سال 1921: "تئوبال - فون - بتمان هولوگ "صدر اعظم آلمان در دوران جنگ اول جهاني پس از 65 سال زندگي ،سه سال پس از پايان جنگ اول ،بدرود حيات گفت .اين سياستمدار ورزيده روز 6 مارس 1856 ميلادي در يكي از شهرهاي" براندنبورگ "متولد شده بود .وي يكي از عوامل اصلي ورود آلمان به نفع اتريش در جنگ اول جهاني بود .به روز 6 مارس 1856 مراجعه شود
سال 1956: اولين قيام آزاديخواهي" فيدل كاسترو "شورشي معروف كوبا ،براي رهايي آن كشور از چنگ ژنرال" باتيستا "ديكتاتور كوبا آغاز شد .كاسترو اين قيام را موقعي آغاز كرد كه هنوز دانشجوي دانشگاه هاوانا بود و در رشته حقوق درس ميخواند كاسترو كه در آن زمان 30 ساله بود در اين قيام به سختي شكست خورد و جمع زيادي از ياران خود را از دست داد ولي دو سال بعد پيروز شد و كوبا را نجات داد .به روز 1 ژانويه 1959 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده