تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه دسامبر روز 3
سال 1469: "نيكولو ماكياول "سياستمدار و نويسنده و مورخ معروف ايتاليايي در" فلورانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .ماكياول كه او را سلطان ادبيات ايتاليا لقب دادهاند ،ضمن انجام امور سياسي به تنظيم تاريخ" فلورانس "همت گماشت از معروفترين آثار اين نويسنده كه روز 20 سپتامبر 1530 ميلادي مرد ،شاهكار ابدي او" شاهزاده "را بايد نام برد .به روز 20 سپتامبر 1530 مراجعه شود
سال 1818: "كريسيتان نهم "پادشاه جنگجوي دانمارك قدم به عرصه وجود گذاشت .وي روز 13 نوامبر 1863 ميلادي در 45 سالگي به جاي فردريك هفتم پادشاه شد .در زمان سلطنتش ،بر سر مسئله شلسويك بين آلمان و دانمارك جنگي اتفاق افتاد كه به شكست دانمارك در 1 فوريه 1864 ميلادي منجر شد" .كريستيان نهم "روز 14 اوت 1906 ميلادي در 88 سالگي بدرود حيات گفت .به روز 1 فوريه 1864 مراجعه شود
سال 1851: شورش بزرگ پاريس عليه ديكتاتوري لويي ناپلئون برادرزاده ناپلئون بناپارت كه در آن زمان رييس جمهوري بود آغاز شد و علت اين شورش ،دستگيري عده زياد از رجال برجسته فرانسه مانند تيير و ژنرال كاونياك بود .اين شورش با كشتار عدهاي حبس و تبعيد عده ديگري منجمله ويكتور هوگو به نفع ناپلئون سوم به پايان رسيد .به روز 31 مه 1850 و 2 دسامبر 1851 مراجعه شود
سال 1911: جنگ تاريخي بالكان ،پس از 55 روز كه از آغاز سپري ميشد ،با پيروزي ممالك متحد چهارگانه بالكان و شكست امپراتوري عثماني به پايان رسيد .اين جنگ ،از روز 8 اكتبر 1911 ميلادي با حمله نيروهاي ممالك چهارگانه" پونان - مونتهنگرو - بلغارستان و صربستان "آغاز شده بود و هدف اصلي از ايجاد آن ،بدست آوردن استقلال و آزادي از عثماني بود .به روز 8 اكتبر 1911 مراجعه شود
سال 1959: تاريخيترين و طولانيترين سفرهاي سياسي جهان ،بعد از جنگ بينالملل دوم توسط ژنرال" دوايت آيزنهاور "رييس جمهوري ايالات متحده آمريكا آغاز شد .رييس جمهوري آمريكا در اين سفر كه 35 هزار كيلومتر طول آن بود از 12 كشور اروپا و آسيا و آفريقا يعني) ايتاليا - تركيه - پاكستان - ايران - هندوستان - يونان - تونس - افغانستان - فرانسه - اسپانيا - مراكش و آلمان غربي (ديدن كرد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده