تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژانویه روز 5
سال 603: "جنگ 24 ساله "يكي از طولانيترين و خونينترين جنگهاي ايران و امپراتوري روم در زمان سلطنت" خسرو پرويز "بيست و سومين شاهنشاه سلسله ساساني آغاز شد .اين جنگ به سبب قتل" موريس "امپراتور روم كه حامي و دوست" خسرو پرويز "بود و براي گرفتن انتقام او از" فوكاس "امپراتور جديد روم اتفاق افتاد و تا 13 سپتامبر 627 طول كشيد .به روز 13 سپتامبر 627 مراجعه شود
سال 1632: "كريستوفر - رن "معمار و مهندس مشهور انگليسي در قرن هفدهم ميلادي ،در" لندن "قدم به عرصه وجود گذاشت .تحصيلاتش را در" اوكسفورد "تمام كرد و سپس به تدريس پرداخت ولي چندان شهرت نداشت .حريق بزرگ لندن در 1666 كه سبب نابودي آن شهر شد به او فرصت داد تا نقشه تجديد بناي شهر را بكشد" كريستوفر - رن "روز 19 ژانويه 1723 مرد .به روز 19 ژانويه 1723 مراجعه شود
سال 1684: "واتو "بزرگ و پيكر نگار معروف قرن هيجدهم ميلادي فرانسه در" والانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش كارگر ساختماني بود ولي واتو كه در خود ذوق نقاشي ميديد در 18 سالگي به پاريس آمد و رفتهرفته مشهور شد .مهمترين اثر وي" كشتينشيني به مقصد سيتر "بود .وي روز 27 نوامبر 1721 ميلادي مرد .به روز 27 نوامبر 1721 مراجعه شود
سال 1716: "شارل سوم "يكي از پادشاهان معروف اسپانيا در قرن هيجدهم ميلادي در مادريد پايتخت اسپانيا پاي به عرصه وجود گذاشت .وي كه ابتدا" دون كارلوس "ناميده ميشد در 23 مه 1735 ميلادي به سلطنت ناپل رسيد و شارل چهارم لقب گرفت و پس از اين كه در 21 اكتبر 1759 ميلادي به سلطنت اسپانيا رسيد عنوان خود را شارل سوم گذاشت .وي روز 23 ژوئن 1788 ميلادي مرد .به روز 23 ژوئن 1788 و 21 اكتبر 1759 مراجعه شود
سال 1750: "مارشال دوساكس "سردار شجاع و نامآور فرانسه در قرن هجدهم ميلادي ،پس از 56 سال زندگي چشم از جهان فرو بست نام اصلي او" ژنرال موريس كنت دوساكس "بود و اسلاف او از مردم آلمان بودند و خود او روز 20 مه 1694 ميلادي در" گوسلاو "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وي در جنگهاي هلند بين فرانسه و انگلستان و اتريش سرداري فرانسويان را به عهده داشت .به روز 20 مه 1694 مراجعه شود
سال 1762: "اليزابت "امپراتوريس روسيه ،پس از 53 سال زندگي و 21 سال سلطنت بدرود حيات گفت .وي دختر پطر كبير و كاترين اول بود و روز 17 نوامبر 1709 ميلادي در مسكو متولد شده بود و دوران سلطنت او به آرامش سپري شد .وي علاقه زيادي به آرايش و پيرايش داشت و اوقات خود را به اين كار ميگذرانيد و چون مرد ،خواهرزادهاش پطر سوم به جاي او به سلطنت رسيد .به روز 17 نوامبر 1709 و 6 دسامبر 1741 مراجعه شود
سال 1805: "آگوستن تييري "مورخ بزرگ قرن نوزدهم ميلادي فرانسه در" بولوا "قدم به عرصه وجود گذاشت ،وي اولين كسي بود كه طرز نگارش تاريخ را تغيير داد و به انتقاد از سبك تاريخ نويسي قديم پرداخت مهمترين آثار اين نويسنده تاريخي" فتح انگلستان بدست نورماندها و شرح دوران حكومت مرووانژينها "در فرانسه است ،تييري به سال 1856 ميلادي مرد .به روز 12 ژوييه 1856 مراجعه شود
سال 1858: فيلد مارشال" ژوزف رادتزكي راتز "فرمانده و سردار بزرگ اتريشي بعد از 92 سال زندگي بدرود حيات گفت .سردار نامدار اتريشي روز 2 نوامبر 1766 ميلادي در شهري به نام" ترزبنيتز "متولد شده" رادتزكي رادتز "در جنگهاي اتريش و استقلالطلبان ايتاليا كه به سرداري" شارل آلبرت "قيام كرده بودند در سال 1849 ميلادي پيروز شده بود .به روز 2 نوامبر 1766 ميلادي مراجعه شود
سال 1895: دريفوس افسر معروف فرانسوي كه ماجراي محاكمه او يكي از هيجانانگيزترين وقايع قرن نوزدهم جهان در فرانسه بود ،به اتهام خيانت به ميهن و افشاي اسرار نظامي به آلمان خلع درجه شد و در اين روز مراسم خلع درجه نظامي در ميدان مدرسه نظامي به عمل آمد و به حبس ابد در جزيره شيطان محكوم شد .وي چندي بعد به علت دفاع اميل زولا نويسنده معروف ،تبرئه و آزاد شد.
سال 1933: "كالوين - كوليج "سيامين رييس جمهوري ايالات متحده آمريكا بعد از 61 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 4 ورمونت ژوييه 1872 ميلادي در" پليموت "واقع در ايالت متولد شد ،و در سا 1923 بعد از مرگ" وارن - هاردينگ "به رياست جمهوري رسيد و تا سال 1929 رياست كرد .اقتصاد آمريكا در زمان او متعادل شد به روز 4 ژوئيه 1872 مراجعه شود
سال 1960: دكتر" زاخودر "شرقشناس بزرگ روسي بعد از 62 سال زندگي كه قسمت عمده آن به تلاش درباره ايران و تحقيقات باستانشناسي گذشت ،بدرود حيات گفت .نام اصلي او" بوريس نيكلايه ويچ زاخودر "بود و روز 6 اوت 1898 ميلادي در ده" باكي "واقع در استان گوركي متولد شده بود .وي رييس دايره ايران در انستيتوي خاورشناسي مسكو بود .به روز 6 اوت 1898 ميلادي مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده