تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه آوریل روز 10
سال 1632: شورش" لانگ دوك "در ايالتي وسيع و پر جمعيت به همين نام در فرانسه ،عليه لويي ،13 پادشاه فرانسه و صدراعظم مشهورش كاردينال" ريشليو "آغاز كاستل نوداري شد .رهبر اين شورش" دوك دومون مورانسي "فرمانرواي لانگدوك بود كه توسط دولت اسپانيا تحريك ميشد .در جنگ معروف به دوك شكست خورد و اسير شد و با اعدام او شورش لانگدوك پايان يافت.
سال 1793: قحطي مخوف پاريس در جريان انقلاب كبير فرانسه اتفاق افتاد و اين قحطي با تعطيل شدن بيش از هزار مغازه خواربار و سبزي و نانفروشي كه در اين روز انجام شد آغاز گرديد .مواد خوراكي كمياب و بعد ناياب شد زيرا كشاورزان مزارع را رها كرده و به امور سياسي پرداخته بودند .كليه سگها و گربهها و ساير جانوران حرام گوشت در جريان اين قحطي خورده شدند و دهها هزار نفر از گرسنگي مردند.
سال 1814: شهر" تولوز "در جريان جنگهاي ارتش متحدين عليه فرانسه و ناپلئون بناپارت بعد از پيكاري سخت و شجاعانه به تصرف" دوك دوولينگتون "سردار مشهور انگليسي درآمد .در جنگ" تولوز "سپاهيان انگليسي با نيروهاي فرانسوي كه تحت فرمان" سولت "سردار بزرگ فرانسه ميجنگيدند روبرو بودند و علت شكست سولت ،برتري قواي انگليس نسبت به قواي فرانسه بود.
سال 1860: حمله" يوسف گاريبالدي "سردار معروف و آزاديخواه بزرگ ايتاليايي به جزيره سيسل ،آغاز شد .هدف از اين حمله تاريخي و با اهميت كه فقط با هزار سرباز صورت گرفت ،الحاق سيسيل به اتحاد ايتاليا بود زيرا در آن زمان در سيسيل يك رژيم سلطنتي بر سر كار بود كه با ايجاد اتحاد ايتاليا مخالف بود .حمله گاريبالدي با موفقيت روبرو شد و سيسيل جزص ايتالياي متحد شد.
سال 1941: شهر معروف" زاگرب "دومين شهر سياسي و صنعتي كشور يوگسلاوي در جريان حملات ارتش آلمان نازي به آن كشور ،تسخير شد .زاگرب شهري است در شمال غربي كشور يوگسلاوي كه پايتخت ايالت معروف" كروات "است .اين شهر به سبب موقعيت خاص صنعتي و نظامي خود اهميت زياد دارد .فاتح زاگرب سردار معروف آلماني ژنرال" فون وايخس "بود كه بعدها به" جلاد صربستان "معروف شد.
سال 1946: آخرين دستهها و نفرات ارتش فرانسه خاك لبنان را ترك گفتند و به اين ترتيب دوران آزادي كامل لبنان آغاز شد .لبنان كه همراه با بسياري از ممالك امروزي عربي ،قبل از جنگ اول جهاني در شمار متصرفات امپراتوري عثماني بود ،در اول سپتامبر 1920 ميلادي از آن كشور جدا شد و تحت قيمومت فرانسه درآمد .لبنان روز 22 نوامبر 1943 رسماش مستقل شد .به روز 22 نوامبر 1943 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها