نهج البلاغه

[ 285 ]

122 سخنى از آن حضرت ( ع ) به اصحاب خود در عرصه پيكار فرمود :

هر مرد جنگاورى از شما كه در عرصه نبرد خود را دلير يابد و در يكى از برادرانش ترس و سستى بيند ، بايد كه به نيروى دلاورى خويش كه خداوندش عطا كرده دشمن را از او براند ، همان گونه ، كه از خود مى‏راند . و گرنه ،

ممكن بود كه خواست خدا بر اين قرار مى‏گرفت كه او را هم همانند اين يك بددل گرداند . مرگ ، شتابان ، در طلب همگان است . نه اقامت گزيده و به جهاد روى ننهاده از چنگالش رسته ، نه آنكه از او مى‏گريزد ، عاجزش يافته . گراميترين مرگها ، مرگ در كارزار است . سوگند به كسى كه جان پسر ابو طالب در دست اوست ،

كه تحمل هزار ضربت شمشير بر من آسانتر است از مردن در بستر [ كه در غير طاعت خدا باشد . ]

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها