نهج البلاغه

134 سخنى از آن حضرت ( ع ) عمر براى اينكه خود به نبرد روميان رود با او مشورت كرد و على ( ع ) فرمود :

خداوند ، براى پيروان اين دين ، بر عهده گرفته است كه حوزه دينشان را مستحكم گرداند و حريم اسلام را از تعرض خصم مصون دارد . آن خداوندى ، كه ياريشان كرد و هنوز شمارشان اندك بود و كس به ياريشان برنمى‏خاست و آنان را از دشمنانشان حفظ كرد و حال آنكه ، آنان را شمار اندك بو و توان دفاع از خود را نداشتند . اوست كه زنده است و نمى‏ميرد . اگر تو خود به سوى دشمن روى و خود با دشمن روياروى شوى ، اگر مغلوب گردى ، مسلمانان را تا اقصا بلادشان پناهگاهى نمى‏ماند و بعد از تو مرجعى ندارند كه به آن باز گردند . پس مردى سلحشور را به سوى ايشان بفرست و سپاهى گران همراه او كن كه هم جنگ آزموده باشند و هم نيكخواه اسلام . اگر خداوند پيروزش گرداند كه اين همان است كه تو خواسته‏اى و اگر كار را گونه‏اى ديگر افتاد ، در آن حال ، تو پناه مردم و مرجع مسلمانان خواهى بود .

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها