نهج البلاغه

141 سخنى از آن حضرت ( ع )

اى مردم ، آنكه بداند كه برادرش در دين ثابت قدم و استوار است و به راه راست مى‏رود ، نبايد به بدگوييهاى مردم در حق او گوش فرا دهد ، كه تيرانداز گاه تيرهايش به خطا رود . و حال آنكه ، سخن بى‏اثر نماند ولى ، باطل آن روى در تباهى دارد و خدا شنوا و گواه است .

بدانيد ، كه ميان حق و باطل تنها چهار انگشت فاصله است .

از او پرسيدند كه اين به چه معنى است ؟ انگشتانش را كنار هم نهاد و ميان گوش و چشم قرار داد و گفت :

باطل اين است كه بگويى شنيدم ، و حق اين است كه بگويى ديدم .

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها