نهج البلاغه

[ 361 ]

156 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع )

حمد خدايى را كه حمد را كليد ياد خود و سبب افزونى فضل خود و دليل شناخت نعمت‏ها و عظمت خود گردانيد .

اى بندگان خدا ، روزگار بر باقيماندگان چنان گذرد كه بر گذشتگان گذشته است .

آنچه رفته ، باز نگردد و آنچه بر جاى مانده ، جاودانه نخواهد ماند . كردارش در پايان ،

همان است كه در آغاز بود . حوادثش ، بر يكديگر پيشى گرفته ، در مى‏رسند و نشانه‏هاى آن همراه يكديگرند .

گويى كه در قيامت حاضر آمده‏ايد و همانند ساربانى ، كه كره شتر تند رفتارش را مى‏راند ، شما را مى‏راند . هر كس كه غافل از خود ، خويشتن را به ديگرى مشغول دارد ، در تاريكيهاى حيرت زده بماند و در ورطه‏هاى هلاكت افتد و شيطانهاى درون او به طغيانش وادارند و كارهاى ناپسندش را در چشمش بيارايند . پس ، بهشت ، پايان راه پيشى گيرندگان است و آتش ، پايان راه تقصير كنندگان .

بدانيد ، اين بندگان خدا ، كه پرهيزگارى سرايى است چون دژى استوار و بزهكارى ، سرايى است خوار مايه و نا استوار ، كه ساكنان خود را از بلا نگه نتواند داشت و هر كه بدان پناه برد از آسيب در امان نخواهد بود .

بدانيد ، كه تقوا نيش زهرآگين خطاها را از آدمى دور مى‏كند و شما به نيروى يقين به آن هدف عالى توانيد رسيد .

اى بندگان خدا ، خدا را در نظر آوريد ، درباره عزيزترين و محبوبترين كسان در نزد شما . خداى تعالى راه حق را برايتان آشكار نموده و روشن ساخته يا به شقاوتى جدا ناشدنى و درمان ناپذير افتيد يا به سعادتى جاودانه خواهيد رسيد . در اين جهان فانى ، براى آخرت ، كه جهان باقى است ، توشه برگيريد . شما را به توشه آخرت راه نموده‏اند و هم فرمان كوچ داده‏اند و بر رفتن تعجيل كنند . و شما همانند كاروانى هستيد ، منتظر ، در راه ايستاده كه نمى‏داند كه چه وقت به حركت فرمانش دهند .

براستى ، كسى را كه براى آخرت آفريده شده ، با دنيا چه كار ؟ و چه سود از مال و خواسته ، وقتى كه پس از اندكى مى‏ربايندش و او در گرو بازخواست و حساب آن بماند .

[ 363 ]

اى بندگان خدا ، آنچه خداوند ، از پاداشهاى نيكو ، وعده داده ، شايان ترك كردن و واگذاشتن نيست و آنچه از آن نهى كرده ، از بديها ، شايسته رغبت نباشد .

اى بندگان خدا ، بترسيد از روزى كه از اعمالتان بازجست كنند . در آن روز ، چنان لرزش و تشويشى بر شما چيره گردد كه كودكان از وحشت آن پير شوند .

بدانيد ، اى بندگان خدا ، شما را از خود نگهبانانى و از اعضايتان جاسوسانى و حافظانى راستين است ، كه اعمالتان را مى‏نويسند و حتى شماره نفسهايتان را ضبط مى‏كنند . تاريكى شبهاى ظلمانى شما را از آنان فرو نپوشد ، يا اگر در پشت درهاى بسته پنهان گرديد از ديده آنها نهان نخواهيد ماند .

فردا به امروز نزديك است و امروز هر چه با خود دارد مى‏برد و فردا از پى آن مى‏آيد و به آن مى‏رسد . گويى هر يك از شما را مى‏بينم كه به سراى تنهايى و گورگاه خود رسيده‏ايد . و اى ، كه چه خانه‏اى تنها و چه منزلى وحشت‏زا و چه غربتى و چه جدايى از همگنان . گويى صيحه قيامت به گوش مى‏رسد و ساعت رستاخيز فراز آمده است و شما از گورها بيرون آمده‏ايد تا به محكمه عدل الهى حاضر آييد . ديگر آن گفتارهاى باطل به كارتان نيايد و ، بهانه‏ها زايل شده و حقايق آشكار گرديده و اعمالتان شما را به آنجا كه بايد ، برده است . پس ، از آنچه مايه عبرت است ، موعظت پذيريد و از اينهمه ، دگرگونى عبرت گيريد و از هشدارها سود ببريد .

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها