نهج البلاغه

180 سخنى از آن حضرت ( ع ) مردى از اصحاب خود را فرستاد تا بداند كه آيا جماعتى از سپاه كوفه كه مى‏خواستند به خوارج بپيوندند ولى از آن حضرت بيم داشتند ، اكنون چه مى‏كنند . چون آن مرد نزد او بازگشت ، پرسيد :

آيا ايمن شده‏اند و مانده‏اند يا ترسيده‏اند و رفته‏اند ؟

پاسخ داد : يا امير المؤمنين رفته‏اند . آنگاه ، امام فرمود :

از رحمت خدا دور باشند ، آنسان ، كه قوم ثمود دور گشتند . اگر سر نيزه‏ها به سوى ايشان گرفته شود و شمشيرها بر فرقشان فرود آيد ، از آنچه كرده‏اند پشيمان مى‏شوند . امروز خواست شيطان جدا كردن و پراكندن ايشان بود و چنان كرده است .

فرداست كه از ايشان بيزارى جويد و از آنان كنارى گيرد . بس است ايشان را بيرون شدن از طريق هدايت و افتادن در ورطه ضلالت و كورى و اعراض از حق و سركشى در وادى گمراهى .

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها