نهج البلاغه

[ 475 ]

195 سخنى از آن حضرت ( ع )

همواره در ميان اصحاب خود چنين ندا مى‏داد :

مهيا شويد خدايتان رحمت كناد كه در ميان شما بانگ رحيل در داده‏اند .

درنگ خويش در دنيا كمتر سازيد و همراه توشه‏هاى نيكويى كه با خود برداشته‏ايد ،

بازگرديد ، زيرا روياروى شما گردنه‏اى است كه از آن بسختى توان گذشت . منزلهايى است وحشتناك و هول انگيز ، كه بناچار بر آنها داخل خواهيد شد و در آنجا درنگ خواهيد كرد . بدانيد ، كه مرگ از نزديك به گوشه چشم در شما مى‏نگرد و چنانكه پندارى ، در چنگالهاى آن گرفتار آمده‏ايد ، ناخن در تنتان فرو برده است . كارهاى بس دشوار و رنجهاى كمر شكن آن شما را در برگرفته . پس پيوند خود با دنيا ببريد و به توشه تقوا پشت خود قوى سازيد .

برخى از اين كلام پيش از اين آمده بود و آن روايتى ديگر بود غير از اين .

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها