نهج البلاغه

20 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع )

هر آينه ، اگر مى‏ديديد آنچه را كه مردگانتان پس از مرگ ديده‏اند ، بيتابى مى‏نموديد و وحشت بر شما چيره مى‏شد . [ و آنچه را ناشنيده مى‏گرفتيد ،

مى‏شنيديد ] و سر به فرمان خدا مى‏آورديد . ولى آنچه مردگانتان پس از مرگ ديده‏اند ،

اكنون از چشم شما پنهان است و بزودى پرده‏هاى بالا خواهد رفت . آن حقايق را به شما نيز نشان دادند ، ولى ديدن نخواستيد و به گوش شما رسانيدند ، ولى شنيدن

[ 71 ]

نخواستيد . شما را راه نمودند ، ولى ره يافتن نخواستيد . براستى مى‏گويم كه عبرتها و اندرزها بر شما آشكار بود و از آنچه مى‏بايد دورى جوييد شما را منع كردند و پس از ملائكه ، كه رسولان آسمان‏اند ، جز انسان فرمان خداوند را ابلاغ ننمايد .

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها