نهج البلاغه

[ 527 ]

220 سخنى از آن حضرت ( ع )

در وصف بيعت با او به خلافت . نظير اين سخن با الفاظى ديگر ، پيش از اين گذشت .

دستم را گشوديد و من آن را بستم ، دستم را كشيديد و من آن را نگه داشتم سپس ، بر من هجوم آورديد آنسان ، كه اشتران تشنه در نوبت آب خوردن به آبگيرها هجوم آورند ، چندان كه بند كفش بريد و ردا از دوش افتاد و ناتوان در زير پاها ماليده شد .

خوشحالى مردم در بيعت با من به حدى رسيد كه خردان ، شادمانه و پيران ، لنگان و لرزان و بيماران با درد و رنج فراوان و دوشيزگان ، بى‏نقاب به سوى من شتافتند .

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها