نهج البلاغه

41 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع )

وفا همزاد راستى است . هيچ سپرى نمى‏شناسم كه بهتر از وفا آدمى را از گزند در امان دارد . و آنكه بداند ، كه پس از مرگ به كجا باز مى‏گردد ، هرگز راه بيوفايى نپويد . ما در زمانى زندگى مى‏كنيم كه بيشتر مردمش بيوفايى و غدر را گونه‏اى كياست مى‏شمرند و نادانان نيز ، چنين مردمى را زيرك و كارگشا مى‏خوانند . اينان چه سودى مى‏برند ؟ خدايشان نابود كناد ، مردم كار افتاده و زيركى هستند كه مى‏دانند در هر كارى چه حيلت سازند ، ولى امر و نهى خداوندى سد راه آنهاست . اينان با آنكه راه و رسم حيله‏گرى را مى‏دانند و بر انجام آن توانايند ، گرد آن نمى‏گردند . تنها كسانى كه از هيچ گناهى پروايشان نيست ، همواره منتظر فرصت‏اند تا در كار مردم حيلتى به كار برند .

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها