نهج البلاغه

65 سخنى از آن حضرت ( ع ) در يكى از روزهاى جنگ صفين به اصحاب خود چنين فرمود :

اى گروه مسلمانان ، ترس از خداى را شعار خود سازيد و جامه آرامش و شكيبايى بر تن پوشيد . دندانها را بر هم بفشاريد . كه اين كار ، شمشيرها را در شكافتن سرتان كندتر سازد . جنگ افزارهاى خويش مهيا و كامل كنيد و شمشيرها را پيش از آنكه آخته داريد در نيامهايشان بيازماييد كه آسان بيرون آيند . از گوشه چشم و خشمناك بنگريد . نيزه‏ها را از چپ و راست در حركت آريد و با لبه تيز شمشير بجنگيد و گامهايتان را با شمشيرهايتان هماهنگ ساخته به پيش رويد . كه خدا شما را مى‏نگرد و نگهبان شماست ، زيرا ، همراه پسر عم رسول الله ( ص ) پيكار مى‏كنيد .

پى در پى ، حمله كنيد و از فرار شرم داريد ، زيرا عارفرار ، سبب سرافكندگى فرزندان

[ 135 ]

خواهد شد ، در اين جهان ، و آتش دوزخ را در آن جهان در پى دارد . از جانبازيهاى خود شادمان باشيد و سبك و آسان به سوى مرگ رويد . به آن سياهى انبوه ،

يعنى ، سپاه شاميان بتازيد و بر آن سراپرده‏اى كه طنابهايش به اطراف كشيده شده ، حمله بريد و شمشيرهاى خود بر يال و كتفشان فرود آريد . كه شيطان در درون آن لانه كرده است . دستى پيش داشته كه بجهد و بتازد و پايى واپس نهاده ، كه به هنگام بگريزد . آهنگ او و يارانش كنيد ، تا پرتو حقيقت بر شما تجلى كند . « شما برتر هستيد و خدا با شماست و از پاداشهايتان نخواهد كاست . » ( 1 )

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها