نهج البلاغه

75 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع )

رحمت خداوند بهره كسى باد ، كه سخنى حكمت‏آميز بشنود و آن را نيك دريابد .

يا اگر به راه هدايتش خوانند بدان روى آورد . دست در دامن رهبرى زند تا رهايى يابد .

امر خدا را پاس دارد ، از گناهكارى بترسد . عملى عارى از شائبه ريا پيش فرستد و كارى نيكو كند و براى آخرت خود توشه فراهم آورد . از آنچه بر حذرش داشته‏اند بپرهيزد . هدفش حق باشد و به سوى آن رود و پاداش خويش گرد آورد . با هوا و هوس مبارزه كند و به آرزوهاى خود دلبستگى نيابد . بر مركب شكيبايى نشيند تا رهايى يابد . پرهيزگارى را ره توشه سفر مرگ خود سازد . در شاهراه روشن دين قدم نهد و از آن منحرف نگردد . فرصتها را مغتنم شمارد و بر مرگ پيشى جويد و كردار نيك خويش ، زاد آخرت سازد .

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها