نهج البلاغه

84 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع )

شهادت مى‏دهم كه هيچ خدايى جز الله نيست و يكتاست و شريكى ندارد . اول است و هيچ چيز پيش از او نبوده است و آخر است بى‏آنكه او را پايانى باشد . اوهام ،

هيچيك از صفات او را درنيابند و دلها توصيف چگونگى او نتوانند . نه تجزيه‏پذير است و نه تبعيض را در او راه است . ديدگان و دلها بر او احاطه نيابند .

و هم از اين خطبه

اى بندگان خدا ، از عبرتهاى سودمند پند گيريد و از نشانه‏هاى روشن و آشكار عبرت پذيريد . از آنچه شما را ، با آن هشدارهاى بليغ منع كرده‏اند ، خود را نگه داريد .

و از تذكّرها و موعظه‏ها بهره‏مند شويد . گويى ، چنگالهاى مرگ در شما آويخته است و رشته‏هاى آرزوهايتان گسيخته است ، سختيهايتان در ميان گرفته و به آبشخورى ، كه پايان كار شماست ، روانه داشته است . و هركس را با او كسى است كه مى‏راندش و گواه اوست ، مى‏راندش به سوى محشر و شهادت مى‏دهد به اعمال او .

[ 169 ]

و هم از اين خطبه [ در وصف بهشت ]

درجاتى است يكى برتر از ديگرى و منازلى است متفاوت و متمايز ، نعمتش بريده نشود و ساكنش را ميل سفر به ديگر جاى نباشد . جاويدانان بهشتى پير نمى‏شوند و ساكنانش ، گرفتار فقر و بدبختى نگردند .

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها