نهج البلاغه

91 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) پس از كشته شدن عثمان كه خواستند با او بيعت كنند .

از من دست بداريد و ديگرى جز مرا بطلبيد ، كه روى به كارى داريم كه چهره‏ها و رنگهاى گونه‏گون دارد . نه دلها را در برابر آن طاقت شكيبايى است و نه عقلها را تاب تحمل . سراسر آفاق را ابرى سياه فرو پوشيده و راههاى روشن ناشناخته مانده .

بدانيد ، كه اگر دعوتتان را اجابت كنم با شما چنان رفتار خواهم كرد كه خود مى‏دانم .

نه به سخن كسى كه در گوشم زمزمه مى‏كند گوش فرا خواهم داد و نه به سرزنش ملامتگران خواهم پرداخت . اگر مرا به حال خود رها كنيد ، من نيز چون يكى از شما خواهم بود . شايد بيشتر از شما ، به سخن آنكه كار خود به او وامى‏گذاريد ، گوش سپارم و بيشتر از شما از او فرمان ببرم . اگر براى شما وزير باشم بهتر از آن است كه امير باشم .

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها