نهج البلاغه

[ 219 ]

98 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع )

حمد مى‏گوييم او را ، بر آنچه بوده است و از او يارى مى‏جوييم در كار خود ، براى آنچه خواهد بود . و از او مى‏خواهيم كه دين ما را به سلامت دارد ، همانگونه كه از او سلامت تنهايمان را مى‏طلبيم .

اى بندگان خدا ، شما را وصيت مى‏كنم كه اين دنيا را ترك گوييد ، كه دنيا شما را ترك خواهد گفت ، هر چند ، راضى به ترك او نباشيد و جسمتان را كهنه مى‏كند ،

هرچند ، شما خواستار تازه بودن آن باشيد . مثل شما و دنيا مثل مسافرانى است كه به راهى مى‏روند و تا به خود آيند ، بينند كه آن را پيموده‏اند . يا آهنگ رسيدن به نشانه و هدفى كنند و تا ديده بر مى‏كنند ، بينند كه به آن رسيده‏اند . اى بسا رونده‏اى كه مى‏تازد و شتابان مى‏تازد تا به پايان راه رسد .

به چه اميد مى‏بندد ، كسى كه زندگيش به مثابه يك روز است و از آن در نمى‏گذرد .

و همواره كسى در قفاى او افتاده و او را به شتاب مى‏راند و نگذارد كه درنگ كند . تا اينكه از اين جهانش بركند ، پس در عزّت و افتخار اين جهان با يكديگر رقابت مكنيد و به زيورها و خواسته‏هاى آن بر خود مباليد و از سختيها و رنجهايش فغان و زارى سر مدهيد ، زيرا عزت و افتخارش پايان‏پذير است و زيور و خواسته‏اش روى در زوال دارد و سختيها و رنجهايش بر دوام نباشد ، هر مدتى در آن به پايان رسد و هر زنده‏اى بميرد . اگر خردمنديد ، چرا در آثار پيشينيان و آنچه بر نياكانتان گذشته است نمى‏نگريد و عبرت نمى‏گيريد ؟ و باز نمى‏ايستد ؟

آيا نمى‏بينيد كه رفتگان باز نمى‏گردند ؟ آيا نمى‏بينيد كه بر جاى‏ماندگان را بقايى نيست ؟ آيا نمى‏بينيد كه مردم دنيا ، شب را به روز مى‏آورند و روز را به شب مى‏رسانند و هر يك در حالى ديگر هستند ؟ يكى مرده‏اى است كه بر او مى‏گريند ،

يكى را در مرگ عزيزى تسليت مى‏گويند ، يكى بيمارى است بر زمين افتاده و گرفتار ،

يكى به عيادت بيمارى مى‏رود يكى در حال جان دادن است و ، در همان حال ، مرگ در پى اوست ، و او خود در طلب دنياست ، در عالم غفلت و ، حال آنكه ، مرگ از او

[ 221 ]

غافل نيست . آنسان كه گذشتگان گذشته‏اند ، بر جاى‏ماندگان هم خواهند گذشت .

هنگامى كه آهنگ كارى ناپسند مى‏كنيد ، به ياد داشته باشيد مرگ را كه ويرانگر خوشيهاست و تيره‏كننده شهوتهاست و قطع‏كننده رشته آرزوهاست . از خدايا يارى خواهيد تا بتوانيد حق واجب او را ادا كنيد و شكر نعمتها و احسانهاى بيحسابش را به جاى آوريد .

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها