قرآن

سوره: الفاتحة
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است.
(٣)
(خداوندى كه) بخشنده و بخشايشگر است (و رحمت عام و خاصش همگان را فرا گرفته).
(٤)
(خداوندى كه) مالك روز جزاست.
(٥)
(پروردگارا!) تنها تو را مى‏پرستيم; و تنها از تو يارى مى‏جوييم.
(٦)
ما را به راه راست هدايت كن...
(٧)
راه كسانى كه آنان را مشمول نعمت خود ساختى; نه كسانى كه بر آنان غضب كرده‏اى; و نه گمراهان.

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها