قرآن

سوره: الشرح
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
سوگند به اسبان دونده (مجاهدان) در حالى كه نفس‏زنان به پيش مى‏رفتند،
(٣)
و سوگند به افروزندگان جرقه آتش (در برخورد سمهايشان با سنگهاى بيابان)،
(٤)
و سوگند به هجوم آوران سپيده دم
(٥)
كه گرد و غبار به هر سو پراكندند،
(٦)
و (ناگهان) در ميان دشمن ظاهر شدند،
(٧)
كه انسان در برابر نعمتهاى پروردگارش بسيار ناسپاس و بخيل است;
(٨)
و او خود (نيز) بر اين معنى گواه است!
(٩)
و او علاقه شديد به مال دارد!
(١٠)
آيا نمى‏داند در آن روز كه تمام كسانى كه در قبرها هستند برانگيخته مى‏شوند،
(١١)
و آنچه در درون سينه‏هاست آشكار مى‏گردد،
(١٢)
در آن روز پروردگارشان از آنها كاملا باخبر است!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها