قرآن

سوره: الفجر
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
واى بر هر عيبجوى مسخره‏كننده‏اى!
(٣)
همان كس كه مال فراوانى جمع‏آورى و شماره كرده (بى‏آنكه مشروع و نامشروع آن را حساب كند)!
(٤)
او گمان مى‏كند كه اموالش او را جاودانه مى‏سازد!
(٥)
چنين نيست كه مى‏پندارد; بزودى در «حطمه‏» ( آتشى خردكننده) پرتاب مى‏شود!
(٦)
و تو چه مى‏دانى «حطمه‏» چيست؟!
(٧)
آتش برافروخته الهى است،
(٨)
آتشى كه از دلها سرمى‏زند!
(٩)
اين آتش بر آنها فروبسته شده،
(١٠)
در ستونهاى كشيده و طولانى!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها