قرآن

سوره: التكاثر
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
آيا كسى كه روز جزا را پيوسته انكار مى‏كند ديدى؟
(٣)
او همان كسى است كه يتيم را با خشونت مى‏راند،
(٤)
و (ديگران را) به اطعام مسكين تشويق نمى‏كند!
(٥)
پس واى بر نمازگزارانى كه...
(٦)
در نماز خود سهل‏انگارى مى‏كنند،
(٧)
همان كسانى كه ريا مى‏كنند،
(٨)
و ديگران را از وسايل ضرورى زندگى منع مى‏نمايند!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها