قرآن

سوره: العصر
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
ما به تو كوثر ( خير و بركت فراوان) عطا كرديم!
(٣)
پس براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى كن!
(٤)
(و بدان) دشمن تو قطعا بريده‏نسل و بى‏عقب است!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها