قرآن

سوره: البلد
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
بگو: اى كافران!
(٣)
آنچه را شما مى‏پرستيد من نمى‏پرستم!
(٤)
و نه شما آنچه را من مى‏پرستم مى‏پرستيد،
(٥)
و نه من هرگز آنچه را شما پرستش كرده‏ايد مى‏پرستم،
(٦)
و نه شما آنچه را كه من مى‏پرستم پرستش مى‏كنيد;
(٧)
(حال كه چنين است) آيين شما براى خودتان، و آيين من براى خودم!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها