قرآن

سوره: الليل
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
هنگامى كه يارى خدا و پيروزى فرارسد،
(٣)
و ببينى مردم گروه گروه وارد دين خدا مى‏شوند،
(٤)
پروردگارت را تسبيح و حمد كن و از او آمرزش بخواه كه او بسيار توبه‏پذير است!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها